Taal
 Nieuwsbrief

Jaarverslag WBSO 2022: daling aantal gebruikers, sterke daling projecten, redelijk constante benutting

In het jaarverslag van de WBSO voor 2022 valt op dat er een daling te zien is in het aantal gebruikers (van 20.339 naar 19.484), maar vooral dat er een sterke daling is in het aantal toegekende projecten (133.443 in 2021 en 87.359 in 2022).

Ondanks deze daling is er een toename te zien in toegekende kosten en maar een geringe afname bij de toegekende afdrachtvermindering. De verklaring voor de sterke afname van het aantal toegekende projecten blijkt erin te liggen dat RVO bij vervolgaanvragen in hetzelfde jaar de projecten opnieuw telt, ook al is het project een voortzetting van een eerder dat jaar ingediend project. Omdat in de huidige systematiek iedere aanvraag tot het eind van het jaar doorloopt, is het in lang niet alle gevallen meer nodig om gedurende het jaar opnieuw een aanvraag te doen, en wordt een doorlopend project dan niet nogmaals geteld.

Gebruik MKB daalt weer

Er is helaas weer een daling te zien in het gebruik door het mkb. Groeide in 2021 het gebruik van 62% naar 66%, in 2022 is het weer gedaald naar 63%. Het aantal aanvragers mkb  op het totaal aantal aanvragers blijft nog op 97%.

IT en mechanische techniek blijven de grootste

Net als afgelopen jaar blijven Computer- en informatiewetenschappen en Mechanische techniek (lucht- en ruimtevaart, machinebouw en koeltechniek) aan top bij het aantal aanvragers, de toegekende arbeidsjaren, kosten en afdrachtvermindering. Deze twee sectoren leveren meer dan de helft van de aanvragers en arbeidsjaren op en zijn goed voor ruim 43% van de toegekende afdrachtvermindering.

Geografische spreiding

Ten aanzien van de geografische spreiding is nauwelijks verschil ten opzichte van de voorgaande jaren te zien. De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland blijven daarbij aan kop. Het COROP-gebied Groot-Amsterdam levert weer het grootste aantal aanvragers en het grootste aantal starters.

Evenementen

Laat de veelgebruikte R&D subsidie WBSO niet liggen

Online 1-1 gesprek
Dinsdag 2 januari 2024
Vrijdag 27 december 2024
Gratis voor IT/Tech bedrijven
 Alle evenementen

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.