Taal
 Nieuwsbrief

Budget WBSO geindexeerd

Deel dit artikel

Anders dan met een boel subsidieregelingen is het budget voor de WBSO eigenlijk geen budget, maar een begroot bedrag. Het is geen pot, die op kan: als aanvrager hoef je niet bang te zijn dat er geen geld meer is. Wordt er meer toegekend dan het begrote bedrag, dan wordt dat van de begroting van het volgende jaar afgesnoept. Omgekeerd ook: wordt er minder toegekend dan begroot, dan wordt het restant aan de begroting van het volgende jaar toegevoegd.

Huidige 'systematiek'

Nu werkt het zo, dat als gevreesd wordt dat er meer aangevraagd zal worden dan begroot, er in het Rijksbegroting vaak aanvullend budget gevraagd wordt. Een alternatief is om iets te doen aan de 'parameters': de percentages, bedragen en schijfgroottes. Dat laatste is een paar jaar geleden wettelijk geregeld, dus daar kan de Minister van EZK zonder verdere tussenkomst van de Kamer over beslissen.

Huidige systematiek niet houdbaar

Onder andere de extreme inflatie van de laatste tijd heeft duidelijk gemaakt dat er factoren zijn die niet automatisch meegenomen worden in de begroting. De loonkosten en inkoopkosten stijgen, factoren die bekend en meetbaar zijn, en die niet automatisch meegenomen in het budget voor de WBSO. Daar wil de Minister verandering in brengen.

Nieuwe systematiek

Met een op het oog ingewikkelde formule wordt de nieuwe systematiek in een kamerbrief van de Minister toegelicht. Het budget van de WBSO zal met die formule jaarlijks aangepast worden. De loonkostenstijging wordt voor tweederde meegeteld en de stijging van de niet-loonkosten voor eenderde. De loonkostenstijging wordt berekend op basis van de CAO-uurloonontwikkeling voor bedrijven zoals vastgelegd in het Centraal Economisch Plan van het CPB en de stijging van de niet-loonkosten op basis van de in het Centraal Economisch Plan geraamde inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI).

Budget 2024

De Minister verwacht nu dat er voor 2024, ondanks de indexatie, nog een tekort zal zijn van enkele tientallen miljoenen euro. Een goede inschatting hiervan kan pas aanstaande zomer worden gemaakt. Het kabinet zal afspraken maken over hoe hiermee zal worden omgegaan. De standaard is dat dit wordt opgelost door versobering van de WBSO-regeling door middel van aanpassing van parameters. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.