Taal
 Nieuwsbrief

Vectrix artikelen

In deze artikelen delen we onze visie op ontwikkelingen in de markt en geven we tips en trucs. 

Vrijdag 18 september 2020
Aanpassing definitie Programmatuur
De huidige definitie van "programmatuur" in de WBSO wordt mogelijk aangepast...
Lees meer
Lees meer
Vrijdag 18 september 2020
Hoe verloopt een hoorzitting bij een WBSO bezwaar
Bij de behandeling van het bezwaar wordt de aanvraag in zijn geheel heroverwogen. Onderdelen, die bij de aanvankelijke behandeling goed gevonden werden, kunnen tijdens de behandeling van het bezwaar (weer) ter discussie gesteld worden. Bereid je dus niet alleen voor op de verdediging van de argumenten, die je in je bezwaarschrift gebruikt hebt, maar ook op een eventuele toelichting op andere onderdelen van de aanvraag. Het is daarom verstandig om te zorgen dat er technische deskundigheid bestaat op alle onderdelen van de aanvraag en desnoods door (een) extra medewerker(s) mee te nemen. Neem paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee, iedere bezoeker moet zich bij de receptie kunnen legitimeren.
Lees meer
Lees meer
Dinsdag 11 augustus 2020
WBSO controle door RVO en belastingdienst
RVO controleert steekproefsgewijs of bedrijven voldoen aan hun administratieve verplichtingen vanuit de WBSO. Twijfelt u of uw WBSO-administratie voldoet aan de wettelijke eisen? Neem dan contact op met uw Vectrix-adviseur. Wij helpen u graag bij het controleren en aanscherpen van uw WBSO-administratie! Mocht u nog geen klant zijn van Vectrix dan helpen wij u ook graag om uw administratie te controleren.
Lees meer
Lees meer
Dinsdag 14 juli 2020
Top 10 tips zaken doen in de VS
De top 10 tips van zaken doen in de VS. Oriënteer je tijdig op de VS markt, bijvoorbeeld door mee te gaan op een handelsreis.
Lees meer
Lees meer
Donderdag 2 juli 2020
Internationale groei VanMoof
In onze series internationaal groeien organiseerde Vectrix een online masterclass met Taco Carlier, oprichter van de moderne e-bike VanMoof. Hierin vertelde hij over zijn ervaringen met internationale expansie.
Lees meer
Lees meer
Vrijdag 8 mei 2020
WBSO-voordeel
Wat levert de WBSO nou concreet op aan geld, hoeveel voordeel kan je verwachten?
Lees meer
Lees meer
Dinsdag 14 april 2020
Hoe werkt een innovatiebox aanvraag?
Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst slechts tegen 7% wordt belasting. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 16,5% - 25%. Bedrijven, die winsten maken met de door hen zelfontwikkelde producten of software onder de WBSO, kunnen de Innovatiebox aanvragen.
Lees meer
Lees meer
Dinsdag 7 april 2020
Veel bedrijven willen naar de VS, maar hoe doe je dat?
Een kantoor openen en groeien in de VS? Het is moeilijker dan je denkt.
Lees meer
Lees meer
Woensdag 18 maart 2020
Kom ik in aanmerking voor de innovatiebox?
Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst tegen slechts 7% wordt belast. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 16,5% - 25%. Om gebruik te mogen maken van de innovatiebox moet een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen.
Lees meer
Lees meer
Dinsdag 3 maart 2020
Wat is de WBSO en voor wie is het interessant
Alle ondernemers die nieuwe producten, productieprocessen en/of nieuwe software in Nederland ontwikkelen kunnen in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie. Je krijgt dan een zogenaamde WBSO verklaring. De werknemers, die deze ontwikkelwerkzaamheden uitvoeren, moeten bij de aanvragende onderneming op de loonlijst staan. De WBSO-subsidie is namelijk een loonkostensubsidie die wordt verrekend met de loonbelasting en premies volksverzekeringen. De WBSO-regeling is ook bekend onder de naam WVA/S&O.
Lees meer
Lees meer
Donderdag 20 februari 2020
Een (gedeeltijke) afwijzing ontvangen van uw WBSO aanvraag? Heeft het zin om bezwaar of beroep in te dienen?
Heeft u een WBSO-aanvraag ingediend waarop u een negatieve beschikking heeft gehad of waarvan een deel is afgewezen? Bent u het daarmee oneens of begrijpt u niet goed waarom de aanvraag is afgewezen? Bezwaar aantekenen heeft vaak zin, maar dan moet u wel met de goede argumenten komen.
Lees meer
Lees meer
Woensdag 12 februari 2020
WBSO vragenbrief ontvangen, wat nu?
Heeft u naar aanleiding van uw ingediende WBSO-aanvraag een brief ontvangen van RVO met daarin vragen over uw WBSO-project(en)? Het goed beantwoorden van deze vragen is van groot belang voor de goedkeuring van uw aanvraag. Wij helpen u daarom graag bij het beantwoorden van deze vragen, ook als u (nog) geen klant bent!
Lees meer
Lees meer
Dinsdag 7 januari 2020
Cost plus of afpelmethode bij de innovatiebox
Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst slechts tegen 7% wordt belasting. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 16,5% - 25%. De Innovatiebox wordt aangevraagd bij de Belastingdienst en wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst gebruikelijk voor de nog openstaande jaren en drie toekomstige jaren, ongeveer 4 tot 6 jaar, waarin staat dat onder bepaalde voorwaarden het bedrijf een percentage van de winst mag toerekenen aan de Innovatiebox op basis van de afpel methode of winst mag toerekenen op basis van de cost plus methode.
Lees meer
Lees meer
Woensdag 11 december 2019
Tips voor tijdens een RVO hoorzitting bezwaar WBSO
De WBSO is een regeling om de kosten te verlagen voor de tijd, die je steekt in het oplossen van (programmeer-)technische problemen. Daarbij is niet van belang of de ontwikkeling innovatief is: de werkzaamheden moeten technisch nieuw zijn voor het bedrijf, niet meer en niet minder. Aanvoeren dat je bedrijf of je oplossing innovatief is (en je daarom subsidie zou moeten krijgen) wordt gezien als een uiting dat je niet weet hoe de WBSO werkt. Dat werkt dus averechts! Ook argumenten dat je op het geld rekent, je het geld nodig hebt, ze geen rekening houden met de ondernemer of dergelijke argumenten werken ook eerder contraproductief. Dat de aanvraag en/of het project in eerdere gevallen wel (gedeeltelijk of geheel) goedgekeurd is, is geen argument omdat iedere aanvraag op zich beoordeeld wordt. Daarnaast gaat het bij iedere afzonderlijke aanvraag feitelijk alleen om de werkzaamheden in de periode, waar de aanvraag betrekking op heeft. In de meeste gevallen vindt de hoorzitting plaats op een moment dat de aanvraagperiode van de oorspronkelijke aanvraag hoog en breed begonnen is, als het niet na afloop van die periode is. RVO zal er dan ook vanuit gaan dat je inmiddels actuelere informatie kan verstrekken over bestede uren en inhoud dan uit de aanvraag blijkt.
Lees meer
Lees meer
Dinsdag 12 november 2019
Welk winstpercentage valt onder innovatiebox?
Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst slechts tegen 7% wordt belasting. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 16,5% - 25%. De Innovatiebox wordt aangevraagd bij de Belastingdienst en wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst gebruikelijk voor de nog openstaande jaren en drie toekomstige jaren, ongeveer 4 tot 6 jaar, waarin staat dat onder bepaalde voorwaarden het bedrijf een percentage van de winst mag toerekenen aan de Innovatiebox.
Lees meer
Lees meer
Geen resultaat gevonden

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.