Taal
 Nieuwsbrief

Vrije toepassing afdrachtvermindering WBSO

Nieuw in 2022

Met ingang van 2022 mag de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (via de loonaangifte) vrij worden toegepast. De aanvrager mag zelf beslissen hoeveel hij in een aangiftetijdvak toepast.

Voor 2022

Voor 2022 mocht je met een toekenning in een aangiftetijdvak maximaal "een evenredig deel van de resterende afdrachtvermindering" toepassen. Je moest bij ieder aangiftetijdvak bekijken hoeveel afdrachtvermindering je nog mocht toepassen, dat bedrag delen door de tijdvakken, waarover nog aangifte gedaan moest worden, en dan kreeg je als uitkomst het bedrag dat je maximaal aan afdrachtvermindering zou mogen toepassen in die maand.

Vanaf 2022

Vanaf 2022 mag je zelf bepalen hoeveel je van de toekende afdrachtvermindering in een aangiftetijdvak wil toepassen. Het mag niet meer zijn dan je aan loonheffing verschuldigd bent, maar je bent vrij om te bepalen hoeveel je in mindering brengt. En je mag nog steeds niet beginnen met de afdrachtvermindering voordat je de toekenning ontvangen hebt.

Bijvoorbeeld zo snel mogelijk...

Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om het toegekende bedrag zo snel mogelijk in mindering te brengen. Als je veel loonheffing betaalt in een maand, kan dat heel snel zijn.

Let dan wel op: als je minder uren realiseert dan je toegekend gekregen hebt, wordt het WBSO-bedrag navenant verminderd. Als je alle toegekende WBSO verrekend hebt, dan zal je terug moeten betalen. Dat kan wel boetevrij.

...of toch nog in gelijke delen...

Je kan natuurlijk nog steeds in gelijke delen de afdrachtvermindering toepassen.

Ook dan moet je ermee rekening houden dat je te veel toegepaste afdrachtvermindering zal moeten terugbetalen als aan het eind van het jaar blijkt dat je minder uren hebt gemaakt dan toegekend. Om dat te voorkomen kan je aan het eind van het jaar even kijken hoe het met de geschreven uren gaat en zo nodig even geen afdrachtvermindering toepassen.

...of in de pas met de gerealiseerde uren

Je kan natuurlijk ook telkens kijken hoeveel uur er in de maand op WBSO geschreven is en uitrekenen hoeveel afdrachtvermindering dat zou opleveren. Als je dat bedrag dan in mindering brengt, weet je aan het eind van het jaar dat je niet te veel of te weinig afdrachtvermindering toegepast hebt.

Meerdere toekenningen

Vanaf 2022 mogen aanvraagperiodes elkaar ook overlappen. Daardoor kan je voor een bepaalde maand meerdere toekenningen hebben. Dat zou wat rekenwerk kunnen opleveren. Wij helpen je daar graag bij. Desgewenst maken wij voor je een Excelsheet op maat om het één en ander te berekenen.

Uiteindelijke afrekening

Het blijft nog zo dat je in het eerste kwartaal meldt hoeveel uur er door de medewerkers aan WBSO besteed is. Als dat minder is dan het aantal toegekende uren, dan wordt het subsidiebedrag gecorrigeerd. Heb je meer dan dat bedrag in mindering gebracht, zal je het te veel verminderde terug moeten betalen. Dat kan boetevrij.

Vragen? Wij helpen je graag!

Vraag het ons als je hierover vragen hebt. Dat kan bij je eigen contactpersoon, maar je kan ook bellen naar 085 - 210 64 20 of mailen naar info@vectrix.nl.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.