Taal
 Nieuwsbrief

WBSO controle door RVO en belastingdienst

RVO controleert steekproefsgewijs of bedrijven voldoen aan hun administratieve verplichtingen vanuit de WBSO. Twijfelt u of uw WBSO-administratie voldoet aan de wettelijke eisen? Neem dan contact op met uw Vectrix-adviseur. Wij helpen u graag bij het controleren en aanscherpen van uw WBSO-administratie! Mocht u nog geen klant zijn van Vectrix dan helpen wij u ook graag om uw administratie te controleren.

Controlebezoek steekproefsgewijs

Na het afgeven van de S&O-verklaring kan RVO.nl controleren of de gegevens die u in uw aanvraag heeft verstrekt, overeenstemmen met de praktijk. RVO.nl voert hiervoor steekproefsgewijs controles uit. Tijdens zo’n controlebezoek gaat RVO.nl na of de WBSO-werkzaamheden die in de aanvraag zijn opgenomen, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Daarnaast wil RVO.nl inzicht krijgen in de voortgang en de omvang van de projecten. In de regel heeft een controlebezoek betrekking op het afgelopen volledige boekjaar: in 2019 heeft de controle meestal betrekking op 2018.

Inhoud WBSO-administratie

Om een steekproefsgewijze controle door RVO.nl mogelijk te maken moet de administratie inzicht geven in:
• de bestede tijd: hoeveel WBSO-uren zijn besteed, aan welke WBSO-projecten, door welke medewerkers en op welke dagen?
• de WBSO-projecten: welke WBSO-werkzaamheden zijn wanneer en door wie verricht en wat is de voortgang van de projecten?
• de kosten en uitgaven: welke bedrijfsmiddelen, waarvoor een aanvullend bedrag is toegekend, zijn ingezet, hoeveel bedragen de kosten en wanneer zijn die kosten betaald? Ook moet aangegeven worden dat de kosten en/of uitgaven direct toerekenbaar en (uitsluitend) dienstbaar zijn aan één of meerdere van de toegekende projecten.

Net als bij andere (administratieve) controles geldt dat, hoe gemakkelijker het de controleur gemaakt wordt om te constateren dat de gegevens aanwezig en juist zijn, hoe beter het is. Zorg dan ook dat, zeker ten tijde van een controle, er een map is die netjes en ordelijk is en dat de relevante stukken gemakkelijk te vinden zijn.

Controle door de Belastingdienst

Hoewel de WBSO een fiscale regeling is, wordt die vrijwel geheel door RVO uitgevoerd. De Belastingdienst zal alleen optreden als geconstateerd wordt dat de aftrek dan wel afdrachtvermindering niet juist is toegepast en teveel, te weinig of niet op de juiste manier het fiscale voordeel is benut. Meestal wordt dat schriftelijk afgewikkeld.

Vectrix adviseert ondernemers hoe hun administratie in te richten conform de RVO-richtlijnen. Wil je weten of jouw administratie RVO-proof is dan checken we die graag een keer voor je, ook als we niet betrokken geweest zijn bij de WBSO-aanvraag. Plan een belafspraak in om de mogelijkheden te bespreken of kom naar onze workshop.

Masterclass

Laat de veelgebruikte R&D subsidie WBSO niet liggen

Online 1-1 gesprek
Dinsdag 2 januari 2024
Vrijdag 27 december 2024
Gratis voor IT/Tech bedrijven
 Alle evenementen

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.