Taal
 Nieuwsbrief

Kamerbrief budget WBSO 2024 en verder

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, had al op Prinsjesdag aangegeven dat er nagedacht zou moeten worden over een nieuwe budgetsystematiek voor de WBSO. Dit omdat de verwachting is dat in de jaren na 2023 het begrote bedrag niet meer toereikend zal zijn.

Huidige systematiek

De huidige systematiek is dat de Minister de WBSO-percentages kan verhogen of verlagen naarmate er een onder- of overbesteding is in het voorafgaande kalenderjaar.

Stabiele regeling

De Minister streeft een zo stabiel mogelijke regeling na, zodat ondernemers weten wat ze in de komende jaren kunnen verwachten. Dat concept wordt breed gedragen door de verschillende kamerfracties. Natuurlijk juichen wij dat toe.

Mogelijke opties

In de brief noemt de Minister dat er verschillende opties zijn om ervoor te zorgen dat het budget toereikend is: de grondslag of de parameters kunnen aangepast worden.

Aanpassing van de grondslag betekent dat bepaalde activiteiten niet meer voor WBSO in aanmerking zouden komen. Aanpassing van de parameters houdt de aanpassing van de percentages en/of bedragen (schijven) in. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of er een extra schijf toegevoegd zou kunnen worden.

Inhoudelijke versobering lijkt ons geen goede keus. Het is voor een ondernemer belangrijker om te weten voor welke werkzaamheden hij ondersteuning kan verwachten dan of het een euro meer of minder zal zijn.

Wij zouden toejuichen als het plafond voor een onderneming in de regeling opnieuw ingevoerd zou worden. Tot 2016 gold dat een onderneming niet meer dan 14 miljoen euro aan afdrachtvermindering in een kalenderjaar zou mogen toepassen. Tot 2008 was dat zelfs "maar" 8 miljoen.

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.