Taal
 Nieuwsbrief

WBSO aanvraag afgewezen, wat nu?

Heeft u een WBSO-aanvraag ingediend waarop u een negatieve beschikking heeft gehad of waarvan een deel is afgewezen? Bent u het daarmee oneens of begrijpt u niet goed waarom de aanvraag is afgewezen? Bezwaar aantekenen heeft vaak zin, maar dan moet u wel met de goede argumenten komen.

Vooral bij IT-aanvragen voor de WBSO is het soms lastig om te begrijpen hoe, wat en waarom. Aanvragen voor programmatuurontwikkeling moeten voldoen aan voorwaarden, die minder transparant zijn dan bij aanvragen voor – bijvoorbeeld – de ontwikkeling van een fysiek product. U heeft een project waarbij u software ontwikkelt en serieuze technische knelpunten oplost en dan blijkt het opeens niet te voldoen aan de voorwaarden en wijst RVO uw aanvraag af.

Het ligt voor de hand dat u er vanuit gaat dat RVO de aanvraag terecht heeft afgewezen, maar dat hoeft niet zo te zijn. RVO heeft de regels niet opgesteld en moet interpreteren wat de wetgever bedoeld zou hebben. Daarbij kunnen verschillende behandelaars de regeling verschillend uitleggen. Ook kan het zijn dat RVO door het gebruik van bepaalde termen in de aanvraag meent dat er sprake is van een bepaalde situatie, die uitgesloten is voor de WBSO. Dat hoeft niet het geval te zijn, maar als dat beeld eenmaal ontstaan is, is het lastig ze daar vanaf te krijgen.

Bij bezwaar tegen een beslissing wordt de aanvraag opnieuw beoordeeld, waarbij de argumenten van het bezwaar meegewogen worden. Het is in zo’n traject belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels. Vectrix heeft die kennis in huis. Ook bij bedrijven, waarbij wij niet bij de aanvraag zelf betrokken geweest zijn, kunnen wij ondersteuning bieden bij het vaststellen van de kansen voor bezwaar, het schrijven van een bezwaarschrift, het begeleiden bij hoorzittingen, kortom bij het hele proces.

Is uw WBSO-aanvraag afgewezen? Neem dan contact op met een adviseur van Vectrix!

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.