Taal
 Nieuwsbrief

COVID-19 special

De overheid heeft een grote hoeveelheid aan maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het aantal maatregelen is zo groot, dat wij een apart item daaraan wijden. Hierin beschrijven wij de verschillende maatregelen, die voor startups, scale-ups en tech-bedrijven in het algemeen van nut kunnen zijn.

Op 28 augustus is het nieuwe steun- en herstelpakket aangekondigd, waarmee de meeste regelingen verlengd worden tot 1 juli 2021.

Subsidies en schenkingen

Loonkostencompensatie NOW en, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) 

COL

De Corona OverbruggingsLening (COL) is bestemd voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers, die overwegend met extern eigen vermogen zijn gefinancierd.

Kredietmaatregelen

BMKB-C, GO-C en uitstel voor de aflossing van bancaire leningen, Vroege Fase Financiering (VFF) en  Innovatiekrediet (IK).

TOPPS

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale-ups (TOPSS). De regeling voorziet in kredieten boven €2 miljoen.

Fiscaal

Bijzonder uitstel van betaling, de tijdelijke verlaging van belasting- en invorderingsrente, het wijzigen van de voorlopige aanslag IB of Vpb en nog een aantal fiscale maatregelen

Interessante links

Logischerwijs is de Rijksoverheid een bron van relevante informatie, maar de informatie heeft natuurlijk betrekking op meer zaken dan alleen de steunmaatregelen. Hieronder een link naar de generieke financiële regelingen.

Een bron van informatie over de coronamaatregelen die zich specifiek richt op de ondernemer is de Kamer van Koophandel. Hieronder een link naar hun Coronaloket.

Ook hebben wij een link opgenomen naar het Coronadossier van TaxLive, de online community voor fiscaal experts van Wolters Kluwer. Zij bieden uitgebreide en brede informatie over de overheidsmaatregelen voor corona.

Disclaimer

Wij hebben ons in de weergegeven informatie beperkt tot maatregelen, die ons relevant lijken voor tech-bedrijven. Zo gaan wij bijvoorbeeld niet dieper in op de maatregelen rond toerismebelasting.

Wij hebben getracht juiste en volledige informatie te verschaffen. Vanzelfsprekend kunnen daar onvolledigheden en/of onjuistheden in voorkomen. Wij verwijzen naar de verschillende uitvoeringsinstanties voor de juiste, volledige en actuele informatie.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.