Taal
 Nieuwsbrief

Corona - Subsidies en schenkingen

Als je bedrijf door Corona wordt geraakt en je hebt een omzetverlies in een periode van 3 maanden dan kom je in aanmerking voor een bijdrage in de loonkosten (NOW) en vaste lasten (TVL).

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De NOW regeling is verlengd tot 1 juli 2021.

Op 14 maart 2021 sluit de vierde aanvraagperiode voor de periode januari t/m maart 2021. Daarna kun je nog indienen voor een vijfde aanvraagperiode voor de maanden april t/m juni.

Wanneer je onderneming een omzetverlies van minimaal 20% (vierde aanvraagperiode) of 30% (vijfde aanvraagperiode) over een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden verwacht, kan je bij het UWV voor een periode van drie maanden een subsidie aanvragen.

De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom plus een forfaitaire opslag van 30%. De regeling geldt ook voor flexwerkers en medewerkers op nulurencontract. Ook payroll- en uitzendwerkgevers kunnen gebruik maken van de NOW. DGA’s zijn van de regeling uitgesloten (maar kunnen wel gebruik maken van de Tozo). Je hoeft niet aan te tonen waardoor de omzetdaling is veroorzaakt, dat hoeft zelfs niet door de coronacrisis te komen.

Voor meer info zie de UWV site.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL is ook verlengd tot 1 juli 2021.

Indien je omzetverlies minimaal 30% is (in vergelijk met 2019) dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vaste lasten.

Tot 30 april 2021 kun je een aanvraag indienen voor Q1 2021, daarna voor Q2 2021.

Je vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij jouw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om jouw berekende vaste lasten en niet om de werkelijke vaste lasten.

Voor meer info zie RVO site.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.