Taal
 Nieuwsbrief

Tips voor tijdens een RVO hoorzitting bezwaar WBSO

Deel dit artikel

Algemene houding tijdens de zitting

De WBSO is een regeling om de kosten te verlagen voor de tijd, die je steekt in het oplossen van (programmeer-)technische problemen. Daarbij is niet van belang of de ontwikkeling innovatief is: de werkzaamheden moeten technisch nieuw zijn voor het bedrijf, niet meer en niet minder. Aanvoeren dat je bedrijf of je oplossing innovatief is (en je daarom subsidie zou moeten krijgen) wordt gezien als een uiting dat je niet weet hoe de WBSO werkt. Dat werkt dus averechts! Ook argumenten dat je op het geld rekent, je het geld nodig hebt, ze geen rekening houden met de ondernemer of dergelijke argumenten werken ook eerder contraproductief. Dat de aanvraag en/of het project in eerdere gevallen wel (gedeeltelijk of geheel) goedgekeurd is, is geen argument omdat iedere aanvraag op zich beoordeeld wordt. Daarnaast gaat het bij iedere afzonderlijke aanvraag feitelijk alleen om de werkzaamheden in de periode, waar de aanvraag betrekking op heeft. In de meeste gevallen vindt de hoorzitting plaats op een moment dat de aanvraagperiode van de oorspronkelijke aanvraag hoog en breed begonnen is, als het niet na afloop van die periode is. RVO zal er dan ook vanuit gaan dat je inmiddels actuelere informatie kan verstrekken over bestede uren en inhoud dan uit de aanvraag blijkt.

Niet WBSO-waardige activiteiten

Het “je eigen maken van technieken” wordt niet gezien als WBSO. Dat je geen ervaring hebt met een bepaalde techniek, taal en dergelijke, is dus geen argument. Er moet sprake zijn van een (programmeer-)technische uitdaging. Het “op technisch nieuwe wijze laten samenwerken of integreren van bestaande (programmatuur-)componenten” is alleen subsidiabel als die componenten hoofdzakelijk zelf ontwikkeld zijn en de oplossing in de eigen onderneming gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een software component, wat in staat is om met verschillende andere software componenten te praten, en dus misschien effectief ervoor zorgt dat die andere componenten geïntegreerd worden, kan wel subsidiabel zijn, maar noem dan (om verwarring te voorkomen) niet dat het software component bestemd is om die andere componenten te integreren. Voor veel problemen zijn standaardoplossingen ontwikkeld. De toepassing van die oplossingen wordt gezien als “het toepassen van bestaande (programmatuur-)oplossingen” en/of “regulier ontwikkelingswerk” en is niet subsidiabel. In sommige gevallen zal je moeten kunnen uitleggen waarom je geen gebruik maakt van standaardoplossingen.

Aanpak RVO tijdens hoorzitting

Ter voorbereiding heeft RVO de aanvraag en de verschillende stukken (onder andere de antwoorden op vragenbrieven) gelezen. Op grond daarvan heeft de oorspronkelijke behandelaar gevonden dat de aanvraag (deels) afgewezen zou moeten worden.

RVO probeert tijdens de hoorzitting dat beeld aan te vullen en te weten te komen welke (programmeer-)technische knelpunten jij ziet en hoe je die denkt op te lossen. Dat vragen ze meestal niet rechtstreeks, maar ze gebruiken technieken om te weten te komen wat je precies doet. Eén techniek is het ‘platslaan’: ze versimpelen het probleem en noemen een gemakkelijke oplossing daarvoor. Met die techniek gaan ze ervan uit dat, als je echt nieuwe oplossingen bedacht hebt, je (misschien zelfs verontwaardigd) reageert en vertelt waarom het niet zo simpel is als ze stellen. Een andere techniek is ‘vissen’: ze pakken een stukje van een genoemd probleem, laten je wat vertellen en vragen dan telkens door. Ook kunnen ze strikvragen stellen. Ze wekken dan de indruk positief te denken over een oplossing, maar ondertussen zijn ze aan het vaststellen dat je bestaande programmatuur toepast, de oplossing al eens eerder toegepast hebt of andere dingen doet, die uitgesloten zijn in de regeling. Probeer in het gesprek vast te stellen of ze je goed begrepen hebben. De beoordelaar van RVO komt zelf uit het vak, maar heeft niet altijd helemaal up to date kennis en heeft al zeker geen (goede) kennis van wat jullie als bedrijf doen.

Heb je een negatieve WBSO beschikking ontvangen? Vectrix helpt je graag bij het bezwaar. Ook bij bedrijven, waarbij wij niet bij de aanvraag zelf betrokken geweest zijn, kunnen wij ondersteuning bieden bij het vaststellen van de kansen voor bezwaar, het schrijven van een bezwaarschrift, het begeleiden bij hoorzittingen, kortom bij het hele proces. Plan een belafspraak in om de mogelijkheden te bespreken of kom naar onze workshop.

 

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.