Taal
 Nieuwsbrief

Hoe verloopt een hoorzitting bij een WBSO bezwaar

Voorbereiding bezwaar

Bij de behandeling van het WBSO bezwaar wordt de aanvraag in zijn geheel heroverwogen. Onderdelen, die bij de aanvankelijke behandeling goed gevonden werden, kunnen tijdens de behandeling van het bezwaar (weer) ter discussie gesteld worden. Bereid je dus niet alleen voor op de verdediging van de argumenten, die je in je bezwaarschrift gebruikt hebt, maar ook op een eventuele toelichting op andere onderdelen van de aanvraag. Het is daarom verstandig om te zorgen dat er technische deskundigheid bestaat op alle onderdelen van de aanvraag en desnoods door (een) extra medewerker(s) mee te nemen. Neem paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee, iedere bezoeker moet zich bij de receptie kunnen legitimeren.

De zitting

De bezwaarcommissie bestaat uit twee of drie leden: een jurist, een adviseur die normaal gesproken WBSO-aanvragen behandelt, maar tot dan toe niet betrokken is bij de behandeling van de (gedeeltelijk) afgewezen aanvraag en in sommige gevallen nog een juridisch medewerker, die notuleert. Hoorzittingen worden in beginsel opgenomen, om tijdens de verdere behandeling (delen van) het gesprek terug te kunnen luisteren om precies te weten wat er gezegd is. Aan het begin van de zitting wordt gevraagd of er bezwaar is tegen de opname. De duur van de zitting is onbepaald. In principe duurt de zitting zolang als de aanvragende partij nodig heeft om de toelichting te geven en RVO nodig heeft om zich een oordeel te kunnen vormen. De hoorzitting maakt onderdeel uit van de behandeling van het bezwaar. Er wordt geen uitspraak gedaan tijdens de hoorzitting, die volgt enkele weken later per post. In voorkomende gevallen kan tijdens de zitting gevraagd worden aanvullende informatie aan te leveren. De behandeling van het bezwaar wordt in ieder geval opgeschort voor de tijd, die nodig is om die aanvullende informatie te verschaffen.

Afloop

De uitspraak volgt meestal enkele weken na de hoorzitting per post. Tegen die beslissing is beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven mogelijk, maar daarvoor zijn de eisen zwaarder. Bij de uitspraak van een bezwaar geldt dat die niet slechter uitvalt dan bij de aanvankelijke beslissing. Vonden ze een deel goed bij de oorspronkelijke beslissing, dan kan in bezwaar wel geoordeeld worden dat je dat deel ten onrechte toegekend gekregen hebt, maar ze trekken de aanvankelijke toekenning niet in.

Heb je een negatieve WBSO beschikking ontvangen?

Vectrix helpt je graag bij het bezwaar. Ook bij bedrijven, waarbij wij niet bij de aanvraag zelf betrokken geweest zijn, kunnen wij ondersteuning bieden bij het vaststellen van de kansen voor bezwaar, het schrijven van een bezwaarschrift, het begeleiden bij hoorzittingen, kortom bij het hele proces. Plan een belafspraak in om de mogelijkheden te bespreken of kom naar onze workshop.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.