Taal
 Nieuwsbrief

WBSO vragenbrief ontvangen, wat nu?

WBSO vragenbrief ontvangen, wat nu?

Heeft u naar aanleiding van uw ingediende WBSO-aanvraag een brief ontvangen van RVO met daarin vragen over uw WBSO-project(en)? Het goed beantwoorden van deze vragen is van groot belang voor de goedkeuring van uw aanvraag. Wij helpen u daarom graag bij het beantwoorden van deze vragen, ook als u (nog) geen klant bent!

Waarom vragenbrief over WBSO-aanvraag

De behandelaar van de WBSO-aanvraag zal moeten bepalen of de omschreven werkzaamheden in de WBSO-aanvraag gericht zijn op het oplossen van (programmeer‑)technische knelpunten, en of de oplossing technisch nieuw is voor het bedrijf. Als de behandelaar twijfelt of als hij vindt dat er te weinig informatie is om de aanvraag te beoordelen dan zal de behandelaar aanvullende vragen sturen. Deze brief heet een vragenbrief. Meestal zal de behandelaar eerst de intermediair of het bedrijf bellen om zijn verzoek in de vragenbrief toe te lichten.

Beantwoording vragenbrief

Het is van belang om de vragen zorgvuldig en goed te beantwoorden. Een onzorgvuldige en/of onjuiste beantwoording kan snel leiden tot een (gedeeltelijk) negatieve beschikking, omdat de behandelaar dan niet overtuigd is of niet de juiste informatie heeft om te kunnen concluderen dat de werkzaamheden onder de WBSO regeling vallen.

Ondersteuning vanuit Vectrix

Wij weten hoe subsidieaanvragen worden beoordeeld en hoe procedures moeten worden gevolgd. Wij helpen al meer dan 20 jaar onze klanten bij het beantwoorden van vragenbrieven. Wij weten vanuit onze inhoudelijke expertise de juiste informatie te verzamelen en deze informatie te vertalen naar op een juiste manier geformuleerde antwoorden richting de subsidieverstrekker zodat de behandelaar een compleet en juist beeld krijgt van de ontwikkelwerkzaamheden.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.