Taal
 Nieuwsbrief

Prinsjesdag 2021, WBSO, MIA, Chip en Cloudinfrastructuur

Prinsjesdag 2021 was weer een uitzonderlijke Prinsjesdag. Niet alleen met corona, maar ook nog met een demissionair kabinet. Toch brengt Prinsjesdag 2021 weer interessant nieuws

Wijziging WBSO

Overlap aanvraagperiodes toegestaan

In de voorstellen (Overige fiscale maatregelen 2022) wordt een belangrijke wijziging in de WBSO aangedragen. Tot nu toe mogen aanvraagperiodes elkaar niet overlappen. Het voorstel is om dat aan te passen en overlap toe te staan. Hierdoor kan gedurende een kalenderjaar gemakkelijker ingehaakt worden op nieuwe plannen binnen de onderneming. Dat een aanvraagperiode minimaal drie maanden (en maximaal twaalf maanden) duurt en er niet meer dan vier aanvragen in een jaar ingediend mogen worden, zou zo blijven.

Het wordt daardoor mogelijk om voor een nieuw project aan te vragen zo gauw dat aan de orde is. Er hoeft dan niet meer gewacht te worden tot de eerdere aanvraagperiode afgerond is.

Vereenvoudiging mededeling realisatie

Verder is het voorstel om alle S&O-verklaringen voortaan betrekking te laten hebben op alle resterende kalendermaanden van een kalenderjaar. Met deze wijziging wordt het invullen van de mededeling van de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven eenvoudiger. Als alle S&O-verklaringen betrekking hebben op de rest van het kalenderjaar, hoeft er in de mededeling namelijk geen onderscheid meer gemaakt te worden tussen uren, kosten en uitgaven binnen de verschillende S&O-verklaringen, maar is een jaartotaal voldoende. Alle gemaakte uren, kosten en uitgaven kunnen dan meetellen zolang ze het totaal van de toegekende uren, kosten en uitgaven niet overschrijden. Daarbij blijft uiteraard staan dat alleen uren, kosten en uitgaven meetellen die zijn gerealiseerd nadat ze zijn aangevraagd. Het moet nog steeds om voorgenomen S&O-werk gaan.

Minder strakke regels afdrachtvermindering

Ook belangrijk is dat voorgesteld is om de beperkingen bij de toepassing van de afdrachtvermindering te laten vallen. Nu mag je telkens maximaal een evenredig deel van de nog niet toegepaste afdrachtvermindering toepassen. Die regel zou dan worden losgelaten, waardoor je telkens maximaal het bedrag aan verschuldigde loonheffingen mag verminderen, voor zover je tenminste niet boven het toegekende bedrag uitkomt.

Verhoging steunpercentages MIA

Het kabinet stelt een verhoging van de steunpercentages voor de MIA voor: de percentages zouden verhoogd moeten worden van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Hierdoor worden investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen aantrekkelijker.

Kapitaalinjectie voor chipindustrie en een Europese cloudinfrastructuur

Het is al in het nieuws geweest: in navolging van Europese initiatieven wil het kabinet drie honderd miljoen beschikbaar stellen ten behoeve van de chipindustrie en de ontwikkeling van een Europese cloudinfrastructuur.

Op beide punten zijn grote wereldspelers, met name uit Azië en de VS, dominant, wat de EU geïnspireerd heeft om voor deze sectoren Important Projects of Common European Interest (IPCEI) op te zetten. Binnen die projecten moeten bedrijven, instellingen, lidstaten en de Europese Commissie samenwerken. Door de status van IPCEI vervallen voor deze projecten de regels voor ongeoorloofde staatssteun en mogen overheden tot 100% financieren.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.