Taal
 Nieuwsbrief

WBSO en ICT

Ongeveer een kwart van de toegekende WBSO aanvragen door RVO uitgedrukt in uren, is toe te rekenen aan ICT, programmatuurontwikkeling. Daarmee is de ICT het grootste technologiegebied qua gebruik van de WBSO. Vectrix is de expert op WBSO ICT aanvragen!

'Innovatie' in de zin van de WBSO

Het is verleidelijk om te denken dat de WBSO een subsidie voor R&D is en dat veel innovatie daaronder zal vallen. Voor fysieke producten en productieprocessen geldt dat ook wel, maar niet voor programmatuur. Sterker nog, het maakt feitelijk geen verschil hoe innovatief de ontwikkeling is. En onderzoek zonder ontwikkeling komt al helemaal niet in aanmerking, of het moet technisch-wetenschappelijk onderzoek zijn.

Online
Donderdag 21 mei 2020
09:00 - 17:30
Gratis voor ondernemers

Programmatuur

Nee, de vraag is niet of je innoveert, maar wat je programmeert. Per 1 januari 2016 is de definitie van het begrip programmatuur zodanig aangepast dat dat alleen in aanmerking kan komen als het doel is dat de aanvrager zelf de programmatuur in een ‘formele programmeertaal’ schrijft.

Wat nou precies een 'formele programmeertaal' is, is ook niet helemaal uitgekristalliseerd. Duidelijk is geworden dat low-code of no-code niet kwalificeert. Dat HTML en CSS niet tot de formele programmeertalen gerekend worden, is ook al duidelijk. Een formele programmeertaal zou Turingcompleet moeten zijn. Denk aan bijvoorbeeld .net, C++, JavaScript etc.

In de ontwikkeling van programmatuur moet sprake zijn van knelpunten, waarvoor de aanvrager een oplossing zoekt. Door de aanpassing van de definitie van programmatuur moeten die knelpunten op het vlak van de programmatuur zelf liggen. Je wil iets bereiken, maar hoe druk je dat in een formele programmeertaal uit.

Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Blockchain

AI, ML en blockchain zijn hot. Veel van de innovatie in de IT vindt op die terreinen plaats. Maar R&D op dat vlak komt alleen in aanmerking voor zover de aanvrager zelf programmatuur ontwikkelt en hij bij het schrijven van die code knelpunten verwacht. Er zijn veel tools en framework voor handen, vaak open source, waarmee op de terreinen van AI, ML of blockchain ontwikkeld kan worden. Het implementeren en configureren van dergelijke programmatuur komt niet voor WBSO in aanmerking. Ook het trainen van neurale netwerken valt af.

Wanneer komen die nieuwe technieken wél in aanmerking?

Er moeten door de aanvrager zelf in de door hem te schrijven programmatuur knelpunten opgelost worden. Bijvoorbeeld bij de automatische selectie van trainingsdata. Of bij het coderen van de toe te passen algoritmes. Of bij performanceproblemen. Het filteren van data. In alle gevallen moeten er knelpunten bij het programmeren spelen, die niet met standaardoplossingen weggewerkt kunnen worden. En het gaat daarbij dus alleen om de zelf te ontwikkelen programmatuur, dat wat je toevoegt aan bestaande technologie.

Vectrix ondersteunt jou natuurlijk graag met jouw WBSO-aanvraag en het vinden van de juiste formulering van jouw aanvraag. Vectrix heeft ruim 20 jaar ervaring met het succesvol aanvragen van subsidies. Mail ons om de mogelijkheden te bespreken of kom naar onze workshop.

Science Park Amsterdam
Donderdag 24 oktober 2019
15:30 - 17:00
gratis, indien aangemeld

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.