Taal
 Nieuwsbrief

Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale box binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar je slechts 7% winstbelasting betaalt in plaats van het reguliere tarief van 16,5% - 25%. Je moet als ondernemer een bij de WBSO-beschikking behorende S&O-verklaring hebben om in aanmerking te komen voor de innovatiebox.

Innovatieve bedrijven die in Nederland aan onderzoek en ontwikkeling doen komen dus in aanmerking voor de innovatiebox.

Innovatiebox voorwaarden

Wanneer je een WBSO-beschikking hebt dan opent dit de weg naar de innovatiebox. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat het innovatieve product, ontwikkelt onder de WBSO, voor winsten zorgt en je dit product in eigendom hebt. Tot slot is van belang dat het totaal aan gemaakte voortbrengingskosten van het innovatieve product lager is dan de omzet van dit innovatieve product.

Voor grote belastingplichtige geldt dat zij ook in het bezit moeten zijn van programmatuur of een octrooi.

Innovatiebox forfait

Bij de innovatiebox kun je echter ook kiezen voor een vast percentage (forfait) waarop je de innovatiebox mag toepassen, te weten 25% van de winst. Nadeel van het forfait is dat het maximale bedrag dat je mag toepassen € 25.000 is. Voordeel is dat je niet in discussie hoeft met de Belastingdienst over het percentage van de winst dat toegerekend kan worden aan de innovatiebox. Wil je weten of het forfait of een ruling met de belastingdienst het best bij je bedrijf past, neem dan contact met ons op.

Innovatiebox voorbeeld

Wanneer je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zal nog bepaald moeten worden welk deel van de winst onder het gunstige innovatiebox tarief van 7% mag vallen. Dit wordt in samenspraak met de Belastingdienst bepaald. Stel dat je 40% van de winst zou mogen toerekenen aan het gunstige Innovatiebox tarief dan zal bij een winst van € 1.000.000 per jaar het voordeel van het toepassen van de innovatiebox € 72.000 per jaar zijn, zie onderstaande berekening:

Belastingdruk zonder Innovatiebox: 25% over € 800.000 en 16,5% over € 200.000 = € 233.000
Belastingdruk met Innovatiebox: 7% over € 400.000, € 400.000 over 25% en 16,5 over € 200.000 = € 161.000
Voordeel Innovatiebox: € 233.000 - € 161.000 = € 72.000 voordeel per jaar

Wat kan Vectrix betekenen voor mij?

Vectrix maakt met de Belastingdienst een innovatiebox-ruling voor je bedrijf. Wij zorgen voor een goede onderbouwing en maken een goede deal. We hebben ruim 20 jaar ervaring met de WBSO en innovatiebox. We verzorgen met succes honderden WBSO-aanvragen en regelen tientallen innovatiebox-rulings per jaar. Je mag met ons op ‘no cure, no pay’-basis afrekenen.

Interessante artikelen

Alle artikelen
Wat is de WBSO en voor wie is het interessant
Alle ondernemers die nieuwe producten, productieprocessen en/of nieuwe software in Nederland ontwikkelen kunnen in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie. Je krijgt dan een zogenaamde WBSO verklaring. De werknemers, die deze ontwikkelwerkzaamheden uitvoeren, moeten bij de aanvragende onderneming op de loonlijst staan. De WBSO-subsidie is namelijk een loonkostensubsidie die wordt verrekend met de loonbelasting en premies volksverzekeringen. De WBSO-regeling is ook bekend onder de naam WVA/S&O.
Lees meer
Lees meer
WBSO vragenbrief ontvangen, wat nu?
Heeft u naar aanleiding van uw ingediende WBSO-aanvraag een brief ontvangen van RVO met daarin vragen over uw WBSO-project(en)? Het goed beantwoorden van deze vragen is van groot belang voor de goedkeuring van uw aanvraag. Wij helpen u daarom graag bij het beantwoorden van deze vragen, ook als u (nog) geen klant bent!
Lees meer
Lees meer
Een (gedeeltijke) afwijzing ontvangen van uw WBSO aanvraag? Heeft het zin om bezwaar of beroep in te dienen?
Heeft u een WBSO-aanvraag ingediend waarop u een negatieve beschikking heeft gehad of waarvan een deel is afgewezen? Bent u het daarmee oneens of begrijpt u niet goed waarom de aanvraag is afgewezen? Bezwaar aantekenen heeft vaak zin, maar dan moet u wel met de goede argumenten komen.
Lees meer
Lees meer

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.