Taal
 Nieuwsbrief

Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale box binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar je slechts 9% winstbelasting betaalt in plaats van het reguliere tarief van 15% - 25%. Je moet als ondernemer een bij de WBSO-beschikking behorende S&O-verklaring hebben om in aanmerking te komen voor de innovatiebox.

Innovatieve bedrijven die in Nederland aan onderzoek en ontwikkeling doen komen dus in aanmerking voor de innovatiebox.

Innovatiebox voorwaarden

Wanneer je een WBSO-beschikking hebt dan opent dit de weg naar de innovatiebox. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat het innovatieve product, ontwikkelt onder de WBSO, voor winsten zorgt en je dit product in eigendom hebt. Tot slot is van belang dat het totaal aan gemaakte voortbrengingskosten van het innovatieve product lager is dan de omzet van dit innovatieve product.

Voor grote belastingplichtige geldt dat zij ook in het bezit moeten zijn van programmatuur of een octrooi.

Innovatiebox forfait

Bij de innovatiebox kun je echter ook kiezen voor een vast percentage (forfait) waarop je de innovatiebox mag toepassen, te weten 25% van de winst. Nadeel van het forfait is dat het maximale bedrag dat je mag toepassen € 25.000 is. Voordeel is dat je niet in discussie hoeft met de Belastingdienst over het percentage van de winst dat toegerekend kan worden aan de innovatiebox. Wil je weten of het forfait of een ruling met de belastingdienst het best bij je bedrijf past, neem dan contact met ons op.

Innovatiebox voorbeeld

Wanneer je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zal nog bepaald moeten worden welk deel van de winst onder het gunstige innovatiebox tarief van 9% mag vallen. Dit wordt in samenspraak met de Belastingdienst bepaald. Stel dat je 40% van de winst zou mogen toerekenen aan het gunstige Innovatiebox tarief dan zal bij een winst van € 1.000.000 per jaar het voordeel van het toepassen van de innovatiebox € 64.000 per jaar zijn, zie onderstaande berekening:

Belastingdruk zonder Innovatiebox: 25% over € 755.000 en 15% over € 245.000 = € 225.500
Belastingdruk met Innovatiebox: 9% over € 400.000, € 355.000 over 25% en 15% over € 245.000 = € 161.500
Voordeel Innovatiebox: € 225.500 - € 161.500 = € 64.000 voordeel per jaar.

Wat kan Vectrix betekenen voor mij?

Vectrix maakt met de Belastingdienst een innovatiebox-ruling voor je bedrijf. Wij zorgen voor een goede onderbouwing en maken een goede deal. We hebben ruim 20 jaar ervaring met de WBSO en innovatiebox. We verzorgen met succes honderden WBSO-aanvragen en regelen tientallen innovatiebox-rulings per jaar. Je mag met ons op ‘no cure, no pay’-basis afrekenen.

Laat de veelgebruikte R&D subsidie WBSO niet liggen

Online 1-1 gesprekken
Donderdag 24 februari 2022
09:00 - 17:00
Gratis voor IT/Tech bedrijven

Hoe kom ik in aanmerking voor de innovatiebox?

Online
Donderdag 10 maart 2022
13:00 - 14:00
Gratis voor IT/Tech bedrijven

Interessante innovatiebox artikelen

Alle artikelen
Hoe werkt een innovatiebox aanvraag?
Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst slechts tegen 9% wordt belasting. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 15% - 25%. Bedrijven, die winsten maken met de door hen zelfontwikkelde producten of software onder de WBSO, kunnen de Innovatiebox aanvragen.
Lees meer
Lees meer
Kom ik in aanmerking voor de innovatiebox?
Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst tegen slechts 9% wordt belast. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 15% - 25%. Om gebruik te mogen maken van de innovatiebox moet een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen.
Lees meer
Lees meer
Cost plus of afpelmethode bij de innovatiebox
Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst slechts tegen 9% wordt belasting. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 15% - 25%. De Innovatiebox wordt aangevraagd bij de Belastingdienst en wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst gebruikelijk voor de nog openstaande jaren en drie toekomstige jaren, ongeveer 4 tot 6 jaar, waarin staat dat onder bepaalde voorwaarden het bedrijf een percentage van de winst mag toerekenen aan de Innovatiebox op basis van de afpel methode of winst mag toerekenen op basis van de cost plus methode.
Lees meer
Lees meer

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.