Taal
 Nieuwsbrief

Cost plus of afpelmethode bij de innovatiebox

Deel dit artikel

Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst slechts tegen 9% wordt belasting. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 15% - 25%. De Innovatiebox wordt aangevraagd bij de Belastingdienst en wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst gebruikelijk voor de nog openstaande jaren en drie toekomstige jaren, ongeveer 4 tot 6 jaar, waarin staat dat onder bepaalde voorwaarden het bedrijf een percentage van de winst mag toerekenen aan de Innovatiebox op basis van de afpel methode of winst mag toerekenen op basis van de cost plus methode.

Afpelmethode versus cost plus methode

Afpelmethode:

Als de R&D afdeling binnen een bedrijf een kernfunctie, de functie kan gezien het belang niet worden uitbesteed, is dan wordt de afpelmethode gebruikt. Bij de afpelmethode wordt de onderneming verdeeld in verschillende afdelingen/functies en krijgt elke afdeling naar verhouding van belang een percentage van de winst toegerekend.

Cost plus methode:

Als de R&D afdeling geen kernfunctie is dan wordt meestal de cost plus methode toegepast. Deze methode wordt vaak toegepast bij eenmalige ontwikkelactiviteiten of als de R&D afdeling een klein aandeel heeft in de totale bedrijfsvoering. Bij de cost plus methode wordt een percentage van de kosten van de R&D afdeling genomen.

Hoe kunt je optimaal profiteren van de innovatiebox

De succesvolle implementatie van een innovatiebox is werk voor een specialist die antwoord weet op vragen als: welke rekenmethode kan het beste worden toegepast (Afpelmethode versus cost plus methode), wat is exact jouw immaterieel activum, hoeveel draagt dit bij aan de winstgevendheid (transfer pricing) van je onderneming, wat zijn de consequenties van outsourcing van R&D of het inkopen van kennis (in licenties), wat zijn de voortbrengingskosten om tot het immaterieel activum te komen en wat zijn goede rulingafspraken met de Belastingdienst? Vectrix beheerst deze materie en onze adviseurs staan jou graag bij.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.