Taal
 Nieuwsbrief

Welk winstpercentage valt onder innovatiebox?

Deel dit artikel

Innovatiebox is een speciaal belastingtarief binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar de winst slechts tegen 9% wordt belasting. Dit is een veel lager tarief dan de reguliere winstbelastingtarieven van 15% - 25%. De Innovatiebox wordt aangevraagd bij de Belastingdienst en wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een raamovereenkomst gebruikelijk voor de nog openstaande jaren en drie toekomstige jaren, ongeveer 4 tot 6 jaar, waarin staat dat onder bepaalde voorwaarden het bedrijf een percentage van de winst mag toerekenen aan de Innovatiebox.

Hoe wordt percentage van de winst toerekenbaar aan de Innovatiebox bepaald?

De hoogte van het percentage van de winst dat toerekenbaar is aan de innovatiebox wordt in onderhandeling met de Belastingdienst vastgelegd. Daarbij spelen een aantal factoren een rol.

Zo wordt nadrukkelijk gekeken naar het aantal aangevraagde en gemaakte WBSO-uren per jaar ten opzichte van het totaal aantal uren gemaakt per jaar binnen een bedrijf. Hierbij is de stelregel dat hoe hoger het aandeel WBSO-uren is hoe hoger het percentage winst toerekenbaar aan de innovatiebox kan zijn.

Daarnaast is het van belang dat een link kan worden aangetoond tussen de zelfontwikkelde technologie en de behaalde omzet. Immers enkel omzet welke wordt gerealiseerd door zelfontwikkelde producten of software komen in aanmerking voor de Innovatiebox.

Tot slot speelt een goede beargumentering van alle aspecten binnen het Innovatiebox verzoek een belangrijke rol: wat is exact het zelfontwikkelde immaterieel activum, hoeveel draagt dit bij aan de winstgevendheid (transfer pricing) van de onderneming, wat zijn de consequenties van outsourcing van R&D of het inkopen van kennis (in licenties), wat zijn de voortbrengingskosten om tot het immaterieel activum te komen?

Wat kan Vectrix betekenen voor mij?

Vectrix maakt met de Belastingdienst een innovatiebox-ruling voor je bedrijf. Wij zorgen voor een goede onderbouwing en maken een goede deal. We hebben ruim 20 jaar ervaring met de WBSO en innovatiebox. We verzorgen met succes honderden WBSO-aanvragen en regelen tientallen innovatiebox-rulings per jaar. Je mag met ons op ‘no cure, no pay’-basis afrekenen

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.