Taal
 Nieuwsbrief

Voorkom in ieder geval de volgende fouten:

De WBSO stelt een aantal administratieve eisen. Een aantal mogelijke fouten staat hieronder opgesomd.

Als je administratie niet aan de eisen voldoet, kan RVO.nl een correctie van de toekenning en daarnaast zelfs nog een boete opleggen!

Voorkom in ieder geval de volgende fouten:

 • je hebt geen of een onvolledige S&O-administratie;
 • er zijn werkzaamheden opgevoerd, die niet als S&O-werkzaamheden aangemerkt worden;
 • er zijn werkzaamheden opgevoerd, die niet vallen onder de door RVO.nl goedgekeurde projecten;
 • de realisatie is niet op tijd gemeld (uren en, als van toepassing, kosten en uitgaven);
 • de gewerkte uren zijn niet per persoon, per dag en per project bijgehouden;
 • er zijn onterecht S&O-uren geschreven op verlofdagen en ziektedagen;
 • er zijn uren geschreven door medewerkers die geen ‘echte dienstbetrekking’ hebben (bijvoorbeeld stagiairs of afstudeerders);
 • er zijn uren meegenomen die gemaakt zijn voor het begin van de toegekende periode;
 • de S&O-medewerker staat niet op de loonlijst bij de aanvragende onderneming;
 • er zijn reisuren meegenomen waarin geen S&O is uitgevoerd;
 • er zijn uren meegenomen die buiten de Europese Unie gemaakt zijn;
 • de kosten en uitgaven zijn niet per project bijgehouden (geldt bij kosten en uitgaven op basis van specificatie), en
 • er zijn kosten en uitgaven meegenomen, die niet gerelateerd zijn aan de goedgekeurde projecten.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.