Taal
 Nieuwsbrief

De WBSO-administratie

Je hebt een toekenning voor de WBSO gekregen, middels een WBSO verklaring (WBSO beschikking). Je mag daardoor afdrachtvermindering op de loonheffing toepassen, maar dan moet je wel een aantal zaken administreren. Op deze pagina lichten wij het een en ander toe. Wat hier staat is natuurlijk niet uitputtend. Neem contact op met ons voor meer informatie.

WBSO urenadministratie

Het moet gemakkelijk te controleren zijn welke medewerker op welke dag tijd besteed heeft aan WBSO-werkzaamheden. Daarbij moet dan een link te maken zijn met de projectvoortgang, die apart geadministreerd wordt.

WBSO verwerken in administratie

Het moet makkelijk te controleren zijn welke werkzaamheden jij en jouw medewerkers verricht hebben aan de projecten, waarvoor je WBSO gekregen hebt. Wat is wanneer gebeurd en wie heeft het gedaan? In hoeverre is het gegaan zoals verwacht?

Financiele en administratieve afhandeling

Naast de uren en de voortgang is er nog een aantal zaken, dat in een goede WBSO-administratie meegenomen moet zijn. Zo moet je na afloop van het jaar mededeling doen van de gerealiseerde uren en de BSN's van de medewerkers, die het werk gedaan hebben.

Eisen WBSO administratie

"De S&O-inhoudingsplichtige of de S&O-belastingplichtige voert gedurende het kalenderjaar waarin de S&O-verklaring afgegeven is per project een zodanige administratie dat daaruit op eenvoudige en duidelijke wijze zijn af te leiden:

a. de aard, inhoud en voortgang van het werk dat is verricht;

b. op welke dagen door een werknemer van de S&O-inhoudingsplichtige of door de S&O-belastingplichtige het werk is verricht en om hoeveel uur het per dag ging."

Kortom je moet een urenadministratie bijhouden voor de WBSO-medewekers en de voortgang van de WBSO projecten documenteren.

Interessante artikelen

Wat is de WBSO en voor wie is het interessant
Alle ondernemers die nieuwe producten, productieprocessen en/of nieuwe software in Nederland ontwikkelen kunnen in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie. Je krijgt dan een zogenaamde WBSO verklaring. De werknemers, die deze ontwikkelwerkzaamheden uitvoeren, moeten bij de aanvragende onderneming op de loonlijst staan. De WBSO-subsidie is namelijk een loonkostensubsidie die wordt verrekend met de loonbelasting en premies volksverzekeringen. De WBSO-regeling is ook bekend onder de naam WVA/S&O.
Lees meer
Lees meer
WBSO vragenbrief ontvangen, wat nu?
Heeft u naar aanleiding van uw ingediende WBSO-aanvraag een brief ontvangen van RVO met daarin vragen over uw WBSO-project(en)? Het goed beantwoorden van deze vragen is van groot belang voor de goedkeuring van uw aanvraag. Wij helpen u daarom graag bij het beantwoorden van deze vragen, ook als u (nog) geen klant bent!
Lees meer
Lees meer
Een (gedeeltijke) afwijzing ontvangen van uw WBSO aanvraag? Heeft het zin om bezwaar of beroep in te dienen?
Heeft u een WBSO-aanvraag ingediend waarop u een negatieve beschikking heeft gehad of waarvan een deel is afgewezen? Bent u het daarmee oneens of begrijpt u niet goed waarom de aanvraag is afgewezen? Bezwaar aantekenen heeft vaak zin, maar dan moet u wel met de goede argumenten komen.
Lees meer
Lees meer

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.