Taal
 Nieuwsbrief

De WBSO-administratie

Je hebt een toekenning voor de WBSO gekregen, middels een WBSO verklaring (WBSO beschikking). Je mag daardoor afdrachtvermindering op de loonheffing toepassen, maar dan moet je wel een aantal zaken administreren. Op deze pagina lichten wij het een en ander toe. Wat hier staat is natuurlijk niet uitputtend. Neem contact op met ons voor meer informatie.

WBSO urenadministratie

Het moet gemakkelijk te controleren zijn welke medewerker op welke dag tijd besteed heeft aan WBSO-werkzaamheden. Daarbij moet dan een link te maken zijn met de projectvoortgang, die apart geadministreerd wordt.

WBSO verwerken in administratie

Het moet makkelijk te controleren zijn welke werkzaamheden jij en jouw medewerkers verricht hebben aan de projecten, waarvoor je WBSO gekregen hebt. Wat is wanneer gebeurd en wie heeft het gedaan? In hoeverre is het gegaan zoals verwacht?

Financiele en administratieve afhandeling

Naast de uren en de voortgang is er nog een aantal zaken, dat in een goede WBSO-administratie meegenomen moet zijn. Zo moet je na afloop van het jaar mededeling doen van de gerealiseerde uren en de BSN's van de medewerkers, die het werk gedaan hebben.

Eisen WBSO administratie

"De S&O-inhoudingsplichtige of de S&O-belastingplichtige voert gedurende het kalenderjaar waarin de S&O-verklaring afgegeven is per project een zodanige administratie dat daaruit op eenvoudige en duidelijke wijze zijn af te leiden:

a. de aard, inhoud en voortgang van het werk dat is verricht;

b. op welke dagen door een werknemer van de S&O-inhoudingsplichtige of door de S&O-belastingplichtige het werk is verricht en om hoeveel uur het per dag ging."

Kortom je moet een urenadministratie bijhouden voor de WBSO-medewekers en de voortgang van de WBSO projecten documenteren.

Masterclass

Laat de veelgebruikte R&D subsidie WBSO niet liggen

Online 1-1 gesprekken
Donderdag 24 februari 2022
09:00 - 17:00
Gratis voor IT/Tech bedrijven

Interessante artikelen

WBSO aanvragen, hoe werkt dat?
Stel eerst vast of er één of meerdere projecten mogelijk in aanmerking komen voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Onwikkelwerk)
Lees meer
Lees meer
EHerkenning en ketenmachtiging
RVO stelt voor het indienen van WBSO-aanvragen eHerkenning en ketenmachtiging verplicht.
Lees meer
Lees meer
Aanpassing definitie Programmatuur WBSO
De huidige definitie van "programmatuur" in de WBSO wordt mogelijk aangepast...
Lees meer
Lees meer

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.