Taal
 Nieuwsbrief

Aanpassing Noodpakket 2.0

Aanpassing Noodpakket 2.0

Na overleg met de sociale partners heeft het kabinet besloten een aantal aanpassingen door te voeren in het onlangs aangekondigde Noodpakket 2.0.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), de Corona Overbruggingsleningen (COL) en de fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden, worden verlengd tot 1 oktober 2020.

De maximale bijdrage in het kader van de TVL wordt verhoogd naar € 50.000. Voor de NOW gaat gelden dat bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Het budget voor de COL wordt evenredig verhoogd naar 200 miljoen.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.