Taal
 Nieuwsbrief

Aanpassing Noodpakket 2.0

Deel dit artikel

Aanpassing Noodpakket 2.0

Na overleg met de sociale partners heeft het kabinet besloten een aantal aanpassingen door te voeren in het onlangs aangekondigde Noodpakket 2.0.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), de Corona Overbruggingsleningen (COL) en de fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden, worden verlengd tot 1 oktober 2020.

De maximale bijdrage in het kader van de TVL wordt verhoogd naar € 50.000. Voor de NOW gaat gelden dat bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Het budget voor de COL wordt evenredig verhoogd naar 200 miljoen.

Onze masterclasses & workshops

Laat R&D subsidies niet liggen: WBSO en meer

Online
Donderdag 3 september 2020
09:00 - 17:00
Gratis voor ondernemers

Vectrix startup deal en startup investeerder van het jaar verkiezing 2021

Amsterdam
Donderdag 22 april 2021
17:00 - 21:00
Gratis voor genomineerden en investeerders

Reis naar New York City voor ondernemers en investeerders

New York City
Zondag 6 juni 2021
Donderdag 10 juni 2021
€ 1.995 + SIB missievoucher

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.