Taal
 Nieuwsbrief

RVO heeft de jaarcijfers 2016 met betrekking tot de WBSO bekend gemaakt.

Hieronder treft u een tabel met enkel kerncijfers uit 2016. Daarnaast hebben we dezelfde cijfer uit het jaar 2015 toegevoegd zodat u deze met elkaar kan vergelijken: 

Kerncijfers uit Rapporten Focus WBSO 2016 en 2015

2016

2015

Aantal bedrijven met WBSO

22.330 

22.980

Aantal MKB bedrijven in %

97%

97%

Voordeel WBSO naar MKB in %

64%

68%

Toegekende WBSO

€ 1.469 miljoen

€ 1.263 miljoen

Toegekende WBSO aan het MKB

€ 940 miljoen

€ 858 miljoen

Aantal toegekende S&O-arbeidsjaren (1 S&O-arbeidsjaar is 1.400 uur)

83.980

83.400

Aantal starters

3380

3580

 

Hieruit blijkt dat het aantal bedrijven, dat gebruik maakt van de WBSO-regeling, licht is gedaald ten opzichte van het jaar 2015 met 2,8%. Als reden hiervoor geeft RVO aan dat de daling zich deels laat verklaren doordat de projectsoorten Analyse van de technische haalbaarheid voor het zelf verrichten van S&O en Procesgericht technisch onderzoek vanaf 2016 niet meer in aanmerking komen voor de WBSO.

Ondanks de daling van het aantal bedrijven, wat gebruik maakt van de WBSO, is het aantal toegekende S&O-uren licht gestegen van 83.400 uren in 2015 naar 83.980 uren in 2016. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt door RVO niet gegeven. Een reden zou onder andere kunnen zijn dat het plafond is komen te vervallen in 2016. In 2015 was het maximale WBSO-voordeel ingeperkt tot € 14 miljoen per fiscale eenheid. Dit lijkt ook te blijken uit het percentage van het totale voordeel wat toegekend is aan het MKB: In 2016 is 64% van het totale WBSO-voordeel toegekend aan het MKB. In 2015 was dit nog 68%.

De dalende trend van het aantal starters, dat gebruik maakt van de WBSO, blijft doorzetten. In 2011 maakten nog 4.040 starters gebruik van de WBSO-regeling. In 2016 zijn dit er nog maar 3.380.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden m.b.t. subsidies, waaronder de WBSO-regeling? Of wilt u als starter juist wél WBSO? Neem dan contact op met uw Vectrix-adviseur of bekijk onze website. Bellen kan naar 085 2106240 of mail naar info@vectrix.nl.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.