Taal
 Nieuwsbrief

Haalbaarheid innovatieproject onderzoeken? Wees er snel bij!

Er wordt steeds meer bekend over de Mkb-innovatieregeling (MIT) regeling 2017, waarbij de belangrijkste wijziging ten opzichte van 2016 de verlaging is van het subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten. Dit bedraagt in 2017 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000 (2016 was dat € 50.000). In een haalbaarheidsproject brengt een mkb-ondernemer de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. De haarbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend op 11 april 2017 en worden behandeld op basis van first come first serve. Mocht u een aanvraag willen indienen, dan is het verstandig om dit direct op 11 april te doen. In 2016 was het budget op de eerste dag van openstelling al uitgeput.

Andere MIT instrumenten 2017:

  • R&D-samenwerkingsprojecten: een mkb-ondernemer kan subsidie krijgen voor ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten in een samenwerkingsverband met een andere mkb-ondernemer waarbij 40% van de subsidiabele kosten worden vergoed tot een maximum van € 200.000. Dit MIT instrument gaat vanaf 3 juli 2017 open en sluit 7 september. Dit is een tenderregeling zodat u nog tot 7 september 2017 de tijd hebt om een gedegen aanvragen te kunnen schrijven. De best kwalificerende aanvragen worden dan toegekend.;
  • Innovatie-adviesproject: een mkb-ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie waarbij 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 wordt vergoed. Dit instrument wordt behandeld op basis van first come first serve en gaat open op 11 april, ook hiervoor is snel aanvragen slim;
  • Kennisvoucher: een mkb-ondernemer krijgt een waardebon waarmee het een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling waarbij 50% van de rekening van de kennisinstelling wordt vergoed tot maximaal € 3.750. Dit instrument wordt ook behandeld op basis van first come first serve en gaat open op 11 april, vraag dus vooral snel aan.

Afhankelijk van de regio, waar de aanvrager of penvoerder gevestigd is, kunnen de maximale bedragen hoger uitvallen. 

Wij nemen graag de zorg voor u uit handen met betrekking tot het aanvragen van een van de MIT instrumenten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de MIT regeling of andere subsidies, waaronder de WBSO-regeling? Neem dan contact op met uw Vectrix-adviseur. Bellen kan naar 085 2106240 of mail naar info@vectrix.nl. En doe dat vroegtijdig, dan kunnen wij met u meedenken over de goede invulling!

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.