Taal
 Nieuwsbrief

Wijzigingen per 1 januari 2020

De kabinetsplannen zijn gepubliceerd. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het aantal aanvragen, dat in een kalenderjaar ingediend kan worden en aan aanpassing van het uiterste moment, waarop een aanvraag ingediend moet worden.

In de kamerbrief van 17 september 2019 heeft de staatssecretaris van EZK aangekondigd dat de percentages en de grens van de eerste schijf gelijk zullen blijven. Er wordt niets gezegd over het forfaitaire uurloon en de forfaitaire bedragen voor niet-loonkosten, maar aan te nemen is dat die ook gelijk blijven.

Let op: dit zijn plannen. Deze plannen moeten door de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer goedgekeurd worden.

Wijziging in de voorwaarden

Op dit moment moet een aanvraag voor WBSO tenminste één maand voor de ingangsdatum van de aanvraagperiode ingediend worden. In de regeringsplannen wordt voorgesteld die periode te verkorten. Een aanvraag is dan tijdig ingediend als hij uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand is ingediend. Nu moet bijvoorbeeld de aanvraag voor het tweede halfjaar, van 1 juli tot en met 31 december, ingediend zijn op 31 mei. Volgens de plannen wordt dat dan 30 juni.

Er is één uitzondering: aanvragen voor de periode vanaf 1 januari moeten uiterlijk 20 december ingediend zijn. En voor de helderheid: dat geldt nog niet voor de aanvragen die op 30 november 2019 ingediend moeten zijn voor de periode vanaf 1 januari 2020. De wetswijziging is dan immers nog niet van kracht.

Een andere voorgestelde wijziging is dat er ten hoogste vier aanvragen in een jaar ingediend zullen mogen worden. Nu zijn dat er drie. Het wordt daardoor mogelijk ieder kwartaal een aanvraag in te dienen.

De derde voorgestelde wijziging is meer een formalisering van al gehanteerd beleid: als de digitale portalen van RVO.nl niet (goed) werken op een deadline wordt er uitstel verleend op de indientermijn.

Bedragen en percentages

 

2020

2019

Forfaitair uurloon

€ 29,-

€ 29,-

Forfaitair bedrag kosten en uitgaven, per uur, voor de eerste 1.800 uur

€ 10,-

€ 10,-

Forfaitair bedrag kosten en uitgaven, per uur, boven de 1.800 uur

€ 4,-

€ 4,-

Percentage 1e schijf

32%

32%

Percentage 1e schijf, starters

40%

40%

Percentage 2e schijf

16%

16%

Loongrens 1e schijf

€ 350.000,-

€ 350.000,-

S&O-aftrek zelfstandigen

n.n.b.

€ 12.775,-

Extra aftrek starters

n.n.b.

€ 6.391,-

 

Wanneer worden wijzigingen voor het volgende jaar bekend?

Wijzigingen in de WBSO worden normaal gesproken meegenomen in het Belastingplan voor het volgende jaar. Het Belastingplan wordt op Prinsjesdag (de derde dinsdag in september) gepubliceerd.

Het is dan nog een plan: het wetsvoorstel moet dan nog door de Tweede en de Eerste Kamer behandeld worden. Meestal zijn de plannen in de tweede helft van december definitief.

De aftrek voor zelfstandigen (zogenoemde IB-ondernemers) wordt in de regel alleen geïndexeerd (verhoogd in verband met de inflatie). Indexatie wordt pas in de laatste week van december bekend gemaakt.

Science Park Amsterdam
Donderdag 24 oktober 2019
15:30 - 17:00
gratis, indien aangemeld

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.