Taal
 Nieuwsbrief

MIT-subsidie

MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Doel van de regeling is om innovatie bij het MKB te stimuleren. Thema’s die in aanmerking komen voor subsidie richten zich op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bijv. op het gebied van duurzaamheid, transport, zorg, educatie, nieuwe technologieën etc.

MIT-instrumenten

De meest gebruikte instrumenten zijn:

- Kennisvoucher

Een MKB-er krijgt een waardebon waarmee het een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De maximale waarde van een voucher is € 5.250.

- MIT-Haalbaarheidsproject

Het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie. Subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 20.000. Aanvraag kan ingediend worden vanaf 4 april 2023 en werkt op basis van first come first serve.

- R&D-samenwerkingsprojecten

Ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten in een samenwerkingsverband met één of meerdere MKB-ers. De innovatie moet WBSO-waardig zijn. Subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 175.000 per deelnemer. Aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 juni 2023 t/m 12 september 2023 en wordt beoordeeld via een tender. Alleen de beste voorstellen ontvangen subsidie. 

- R&D-samenwerkingsprojecten AI

Ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten in een samenwerkingsverband met één of meerdere MKB-ers en wil bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI). De innovatie moet WBSO-waardig zijn. De voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden MIT R&D samenwerkingsprojecten.

 

Wat kan Vectrix betekenen voor mij?

Vectrix neemt zoveel mogelijk werk uit handen en verzorgt het hele aanvraagproces van de MIT-instrumenten bij RVO.  Wil je ook weten of je in aanmerking komt voor een MIT-instrument neem dan contact met ons op.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.