Taal
 Nieuwsbrief

Eurostars

Eurostars-2 is afgerond en de regeling is momenteel gesloten. Er wordt gewerkt aan een vervolgprogramma. Een eerste openstelling onder het nieuwe Eurostars-3 programma verwachten wij niet voor de zomer van 2021.

 

Eurostars is een Europese subsidie die bestemd is voor het onderzoekuitvoerende mkb. Dit zijn bedrijven die:
- minimaal 10% van hun omzet besteden aan R&D of
- minimaal 10% fte's werkzaam in R&D hebben of
- minimaal 5 fte werkzaam in R&D hebben (voor bedrijven tot 100 medewerkers) dan wel 10 fte werkzaam in R&D (voor bedrijven tussen de 100 en 250 medewerkers).

Ben je bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten en werk je samen met partners uit andere landen? Dan is Eurostars misschien wat voor je!

De belangrijkste voorwaarden

- De projectcoördinator is een R&D-intensief mkb, afkomstig uit een Eurostarsland. De Eurostarslanden bestaan uit de 27 landen van de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Kroatië, Israël, Turkije en Zuid-Korea.
- Er zijn minimaal 2 organisaties uit minimaal 2 Eurostarslanden betrokken.
- Er is een gebalanceerd consortium: geen organisatie of land draagt meer dan 75% van de kosten.
- De projectduur is minimaal 36 maanden.
- De markt introductie is binnen 24 maanden na projecteinde voorzien.
- Het project kent een civiele toepassing.
- Het R&D-intensief mkb draagt minimaal 50% van de totale projectkosten, exclusief subcontracting.

Tenderregeling

Jaarlijks worden voor Eurostars verschillende calls uitgevaardigd. Elke call kent een uiterste indiendatum.

De ingediende voorstellen worden vervolgens na een expert review inhoudelijk beoordeeld en gerankt door een onafhankelijke internationale jury. Alleen projecten die boven de threshold zijn beoordeeld worden gerankt. De voorstellen worden geëvalueerd op:

  • Projectplanning en kwaliteit consortium
  • Markt en commercialisatie
  • Innovatie en R&D

De tweede stap is de daadwerkelijke subsidieaanvraag in het eigen land. Alleen goedgekeurde en gerankte voorstellen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Daarvoor gelden de nationale regels van de nationale programma's. De volgorde van de rankinglijst wordt daarbij aangehouden.

De hoogte van de subsidie

Van de subsidiabele kosten kan voor het mkb 45% vergoed worden voor onderzoek en 35% voor ontwikkeling. De maximale bijdrage per project bedraagt € 500.000 voor alle Nederlandse projectpartners samen..

Volgende call

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen in call 14 is op 3 september, 20.00 uur.

Wat kan Vectrix voor je betekenen?

Wij helpen je graag bij het voorbereiden en indienen van je Eurostars-aanvraag. Neem hiervoor contact op met jouw adviseur bij Vectrix of bel of mail ons op (085) - 210 6240 of info@vectrix.nl.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.