Taal
 Nieuwsbrief

Voorwaarden Corona Overbruggings-Lening 2.0 bekend

Op 2 juli is bekend geworden dat Brussel akkoord is met de vormgeving van de COL 2.0 (voor aanvragen vanaf 20 mei 2020).

Aanvragen ingediend tot en met 19 mei worden beoordeeld volgens de voorwaarden zoals van toepassing vanaf de start van de COL eind april. Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober geldt dat ze tegen elkaar zullen worden afgewogen (tendersystematiek). De aanvragen worden ingedeeld op datum van indiening in drie tijdsblokken: 20 mei – 1 juli, 1 juli – 16 augustus en 16 augustus – 1 oktober. Aanvragen in één tijdsblok worden tegen elkaar afgewogen. Naast de formele criteria zal dan ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Voor de onderlinge afwegingen tussen 1 juli en 1 oktober geldt dat hiervoor nog minimaal €50 miljoen beschikbaar zal zijn. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt.

In afwijking van de COL 1.0 mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.