Taal
 Nieuwsbrief

Belonen van personeel in aandelen

Naast een goed salaris, prettige werkomgeving en uitdagend werk is een beloning in de vorm aandelen en goede manier om medewerkers aan je te binden. Dit kan direct in aandelen, via certificaat aandelen of via Stock Appreciation Rights (SARs). We leggen de verschillende opties hierna uit. 

Aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Een aandeelhouder krijgt recht op inspraak tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) en deelt mee in de eventuele winst van het bedrijf en in de waardestijging bij verkoop. Wanneer de aandelen aan werknemers geleverd worden moet dit gebeuren via een notariële akte. Alleen een Nederlandse notaris is bevoegd om dit uit te voeren.

Certificaat aandelen via Stichting administratiekantoor (STAK)

Om te voorkomen dat medewerkers stemrecht hebben tijdens de AvA en dat iedere keer kosten moeten worden gemaakt voor een notaris, wordt veelal een stichting administratiekantoor (STAK) opgericht. Een deel van de aandelen van de BV worden overdragen aan de STAK. Een STAK is een bijzondere vorm van een stichting die als doel heeft aandelen onder zich te houden en op basis hiervan certificaten uit te geven. Voor het uitgeven van deze certificaten hoeft niet iedere keer naar een notaris te worden gegaan. De STAK zal dividend doorstorten naar de certificaathouders en het bestuur (veelal de eigenaren van het bedrijf) van de STAK zal het stemrecht houden in plaats van de certificaathouders.

Bedrijfswaardering

De werknemers moeten de (certificaat) aandelen kopen. Er moet daarom een waardering van het bedrijf worden gemaakt. De financiering door de werknemer van de koop van de aandelen kan eventueel via het uitkeren van een bonus (hierover moet loonbelasting worden betaald) of kan via een lening worden gedaan.

Stock Appreciation Rights (SAR)

Wanneer het niet wenselijk is dat werknemers deels eigenaar worden van het bedrijf, maar je wil ze wel laten mee profiteren van het eventuele succes, dan kun je ook kiezen voor Stock Appreciation Rights (SAR). De werknemer krijgt niet daadwerkelijk aandelen in het bedrijf, maar krijgt een zogenoemd ‘virtueel’ aandeel. De werknemer krijgt dan recht op een bonus die afhankelijk is van de waardestijging van de aandelen in het bedrijf. De werknemer krijgt dan een vorderingsrecht op de waardeontwikkeling die gekoppeld is aan de onderneming. Er kunnen verschillende afspraken gemaakt worden met de werknemer. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat SARs pas worden uitgeoefend kunnen worden indien het bedrijf wordt verkocht.

De uitkering in geld voor een SAR is voor de werkgever aftrekbaar van de winst. De werknemer moet loonbelasting betalen op het moment dat de winst wordt uitgekeerd.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.