Taal
 Nieuwsbrief

HORIZON Europe

Horizon Europe, het vervolg op Horizon 2020,  is met ongeveer € 97 miljard voor 7 jaar het Europese subsidieprogramma voor het vergroten van het Europese concurrentievermogen door wetenschap en innovatie. Daarnaast heeft subsidieprogramma tot doel om te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid en welzijn voor iedereen, een digitale economie, oplossingen voor klimaatveranderingen, transitie naar een circulaire economie en het voedselprobleem. Dat alles moet ook leiden tot een sterke Europese industriesector en meer werkgelegenheid.

Pijlers van Horizon Europe

De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma bestaat uit 3 pijlers en enkele horizontale acties. Nieuw in Horizon Europe zijn de missies. Via deze missies kan financiering ontvangen worden voor projecten die bijdragen aan het oplossen van specifieke maatschappelijke uitdagingen, zoals de strijd tegen kanker en klimaatverandering.

De 3 pijlers zijn:

  • Excellence Science: doel is voor de wetenschap in Europa om mee te doen aan de top en Europa als locatie aantrekkelijk te maken voor toponderzoekers.
  • Global Challenges and European Industrial Competitiveness: deze pijler richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen. Die zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDGs). Denk daarbij aan gezondheid en welzijn voor iedereen, een digitale economie, oplossingen voor klimaatveranderingen, transitie naar een circulaire economie en het voedselprobleem.
  • Innovative Europe: deze pijler is gericht op innovatie om het concurrentievermogen van de EU te versterken. De pijler is ingevuld met de European Innovation Council (EIC).

Het programma staat open voor SMEs (mkb-ondernemingen) tot aan universiteiten. Bij veel projecten gaat het om samenwerking met meerdere (internationale) partijen en anderzijds om aansluiten bij publiek/private samenwerking.

Horizon Europe is opgeknipt in budgetten per jaar en budgetten per onderwerp op type project. Er worden calls for proposals uitgeschreven voor het doen van een aanvraag. In deze calls staan de specifieke voorwaarden toegelicht.

MKB en Horizon Europe

Individuele innovatieve (MKB-)bedrijven worden in Horizon Europe voornamelijk bediend door de EIC, de European Innovation Council. De EIC zal primair bestaan uit 2 onderdelen:

  • De Pathfinder voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL)
  • De Accelerator voor innovaties met een hoog TRL. Daarbij worden mogelijkheden geboden voor het combineren van diverse vormen van financiering, waaronder ook investering in vermogen (equity).

Wat kan Vectrix hierin betekenen voor mij?

Vectrix neemt zoveel mogelijk werk uit handen en verzorgt het hele aanvraagproces van de Horizon Europe-instrumenten.  Wil je ook weten of je in aanmerking komt voor een Horizon Europe-instrument neem dan contact met ons op. 

Vectrix werkt voor honderden bedrijven in Nederland en we hebben meer dan 20 jaar ervaring! We werken met ervaren adviseurs en je hebt altijd direct en persoonlijk contact met onze adviseurs.

Deelnemen aan Horizon Europe

Op elk moment van het jaar kan een projectaanvraag worden ingediend voor op dat moment opengestelde calls.

Laat de veelgebruikte R&D subsidie WBSO niet liggen

Online 1-1 gesprek
Dinsdag 2 januari 2024
Vrijdag 27 december 2024
Gratis voor IT/Tech bedrijven

Hoe kom ik in aanmerking voor de innovatiebox?

Online 1-1 gesprek
Dinsdag 2 januari 2024
Vrijdag 27 december 2024
Gratis voor IT/Tech bedrijven

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.