Taal
 Nieuwsbrief

30%-regeling

Als werkgever mag je een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die je maakt voor je buitenlandse werknemer/kennismigrant. In plaats van het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten mag je als werkgever 30% van hun loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

Voorwaarden

Voor de toepassing van de regeling moet je toestemming van de belastingdienst hebben. Hiervoor kun je als werkgever een verzoek indienen bij de belastingdienst. De 30%-regeling geldt voor werknemers die buiten Nederland zijn geworven of vanuit een ander land dan Nederland zijn uitgezonden om in Nederland te werken.

Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden vanaf 1 januari 2012 onder meer de volgende voorwaarden:
- Je hebt een dienstbetrekking.
- Je hebt een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
- Je hebt een geldige beschikking.
- Je hebt van de 2 jaar vóór je 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens.

Wat kan Vectrix voor je betekenen?

Wij kunnen de 30%-regeling voor je aanvragen bij de Belastingdienst. Komt je werknemer van buiten de EU dan heet dat een kennismigrant. Wij kunnen je helpen bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning, waarna je gebruik kunt maken van de 30%-regeling.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.