Taal
 Nieuwsbrief

Voortgang projecten

Uw heeft WBSO toegekend gekregen voor wat we in WBSO-termen "voorgenomen ontwikkeling" noemen. U heeft plannen ingediend voor de ontwikkeling van producten, productieprocessen of programmatuur. Net als bij de toegekende uren moet u achteraf aan kunnen geven hoe de ontwikkeling uiteindelijk verlopen is.

Wat is verplicht?

Volgens de wet moet de aard, inhoud en voortgang op eenvoudige en duidelijke wijze af te leiden zijn uit de administratie. De projectadministratie moet binnen twee maanden na afloop van elk kalenderkwartaal zijn bijgewerkt.

U zal bij een eventuele controle moeten laten zien welke ontwikkelwerkzaamheden wanneer uitgevoerd zijn en hoe dat tot uitdrukking komt in de voortgang van het hele project.

Aansluiting bij uw bestaande administratie

Ook bij de projectadministratie is het handig zoveel mogelijk aan te sluiten op uw bestaande administratie. Als u bijvoorbeeld een programmatuurproject ingediend heeft, dan gebruikt u waarschijnlijk versiebeheersystemen (SVN, Github) en/of issuetrackingsystemen (Jira). Zolang daaruit af te lezen is wat wanneer gebeurd is (en liefst ook door wie), bent u een heel eind.

Ook andere manieren om de projectvoortgang bij te houden kunnen al passend zijn. Houd er wel rekening mee dat dat het voor de WBSO gaat om de (programmeer-)technische uitdagingen in het project en de oplossing, die u daarvoor zoekt of gevonden heeft.

Voortgangsverslag

Het is in ieder geval slim om periodiek de voortgang te beschrijven in een kort stukje tekst. Waar is aan gewerkt in de afgelopen periode, welke problemen is men tegengekomen, welke oplossingen zijn gevonden of zullen nog geprobeerd worden?

Als u in dat verslag ook een link kan leggen naar de mensen, die het werk gedaan hebben en (als u op specificatie kosten en uitgaven in de aanvraag meegenomen heeft) wanneer u de aangeschafte bedrijfsmiddelen ingezet heeft, dan is daar al een groot deel van het (eventuele) controlewerk afgedekt.

En de ervaring leert dat gestructureerde verslagen soms onvermoede inzichten geeft in het projectverloop...

Extra informatie

Vaak is het verduidelijkend als u verschillende stukken bewaart. Denk bijvoorbeeld aan rapportages, verslagen, schetsen, tekeningen, foto's (bijvoorbeeld van prototypes), de prototypes zelf, meetverslagen, berekeningen, screenshots, stukken code, e-mails, besprekingsverslagen en dergelijke.

Zet een postbakje neer of richt een aparte map in voor de computer en bewaar daar de dingen in, die mogelijk interessant of illustratief kunnen zijn. Die zijn dan ook handig als u uw voortgangsverslag schrijft.

Waar het bij een controle om draait

De controleur wil kunnen constateren dat in uw onderneming het werk gedaan is, wat in de aanvraag beschreven staat en dat dat werk gedaan is in de periode, waarvoor de aanvraag gold door personeel, dat bij u op de loonlijst staat.

Weest u zich ervan bewust dat het vaak niet aan het resultaat (een prototype, een stuk software) te zien is wanneer de technische uitdagingen bij het maken daarvan speelden. U moet die achtergrond wel kunnen tonen.

Hij moet dus het verband kunnen zien tussen de aanvraag, wat u kunt laten zien over de projectvoortgang en wat uit de urenadministratie blijkt.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.