Taal
|
 NIEUWSBRIEF

Wat is Horizon 2020?

Horizon 2020 (afgekort H2020) is met ongeveer € 80 miljard voor 7 jaar het Europese subsidieprogramma voor het stimuleren van Europees onderzoek en innovatie. Daarnaast heeft H2020 subsidieprogramma tot doel om te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid, betaalbare duurzame energie.

Horizon 2020 subsidieert R&D-trajecten met internationale partners in samenwerking met verschillende lidstaten (1 of meer) binnen de EU. Samenwerking moet met minimaal 3 partners worden uitgevoerd. De Horizon 2020 portal beschikt over een partner ‘zoek’ functie.

Pijlers van Horizon 2020

In het Horizon 2020 programma bestaan onderdelen uit 3 pijlers:

Excellente Kennisbasis: doel is om de wetenschap in Europa mee te doen aan de top en Europa als locatie aantrekkelijk te maken voor toponderzoekers.

Industrieel Leiderschap: doel van deze pijler is om bedrijven te stimuleren om te investeren in onderzoek en innovatie in Europa.

Maatschappelijke Uitdagingen: deze pijler richt zich op de grote maatschappelijke uitdagingen waarbij oplossingen gezocht worden door een multidisciplinaire en integrale aanpak.

Het programma staat open voor SME’s tot aan universiteiten. Samenwerking met meerdere (internationale) partijen anderzijds aansluiten bij publiek/private samenwerking.

Horizon 2020 is opgeknipt in budgetten per jaar en budgetten per onderwerp op type project. Er worden calls for proposals uitgeschreven voor het doen van een aanvraag. In deze calls staan de voorwaarden toegelicht.

MKB en Horizon 2020

Binnen het H2020 programma kunnen bedrijven het SME instrument aanvragen. Het SME instrument bestaat uit 2 fases waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

Fase 1: Een projectaanvraag voor een haalbaarheidsstudie. Binnen een project haalbaarheidsstudie kan subsidie worden verkregen voor de kosten van het (laten) uitvoeren van technische en economische haalbaarheid. Maximale subsidie bedrag is € 50.000 en maximale duur van een project is 6 maanden.  

Fase 2: Binnen fase 2 kan er een projectaanvraag worden ingediend voor R&D / demonstratie. Er kan subsidie verkregen worden voor het marktrijp maken van een product, proces, of dienst. De subsidie voor dergelijke projecten is tussen de € 500.000 en € 2,5 miljoen. De duur van deze projecten ligt tussen 12 en 24 maanden.  

Deelnemen aan Horizon 2020

Op elk moment van het jaar kan er voor elke fase een projectaanvraag worden ingediend. Het mkb-instrument heeft 4 sluitingsdata per jaar. Er mag maximaal één keer per sluitingsdata een projectvoorstel worden ingediend. Dat kan individueel of samen met andere mkb-bedrijven.

De sluitingsdata voor de horizon 2020 calls 2018 SME zijn als volgt:
Fase 1: 8 februari 2018, 3 mei 2018, 5 september 2018, 7 november 2018
Fase 2: 10 januari 2018, 14 maart 2018, 23 mei 2018, 10 oktober 2018

Wat kan Vectrix hierin betekenen voor mij?

Vectrix neemt zoveel mogelijk werk uit handen en verzorgt het hele aanvraagproces van de H2020 instrumenten.  Wil je ook weten of je in aanmerking komt voor een H2020 instrument neem dan contact met ons op.

Vectrix werkt voor honderden bedrijven in Nederland en we hebben 20 jaar ervaring! We werken met ervaren adviseurs en je hebt altijd direct en persoonlijk contact met onze adviseurs.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.