Subsidie en krediet
Venture Capital
Internationaal
Strategie
EN | NL

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u geen of weinig ervaring met zakendoen op buitenlandse markten? Wilt u export inbedden in uw onderneming? Beschikt u over voldoende geld en bent u bereid tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten? Dan is het individuele coachingstraject van Starters International Business (SIB) iets voor u. Wij voeren deze coaching gratis voor u uit dankzij een subsidie van Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

Gratis Coachingstraject!

Samen onderzoeken wij de mogelijkheden en risico’s in het buitenland. U werkt naar een concreet actieplan toe. In ongeveer 4 gesprekken komt het volgende aan bod:

  • Waar is uw onderneming goed in? Wat wilt u bereiken? Welke landen bieden kansen?
  • Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welk land of welke landen bieden de beste mogelijkheden?
  • Wat heeft u nodig om uw kansen in deze landen te verzilveren?
  • De doorlooptijd van het coachingtraject is 2-4 maanden.

Meer informatie over welke diensten wij bieden kunt u vinden bij Vectrix Internationaal.

Voorwaarden

  • U heeft een mkb-bedrijf.
  • Uw export bedroeg in het afgelopen kalenderjaar minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.