Subsidie en krediet
Venture Capital
Internationaal
Strategie
EN | NL

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de winstbelasting. Winsten die kunnen worden toegerekend aan het WBSO-project en/of een patent, worden belast tegen 7% in plaats van het reguliere winstbelastingstarief van 20% - 25%. 

De succesvolle implementatie van een innovatiebox is werk voor een specialist die onderwerpen beheerst als: wat is exact uw immaterieel activum, hoeveel draagt dit bij aan de winstgevendheid (transfer pricing) van uw onderneming, wat zijn de consequenties van outsourcing van R&D of het inkopen van kennis (in licenties), wat zijn de voortbrengingskosten om tot het immaterieel activum te komen, wat zijn goede rulingafspraken met de belastingdienst, etc. Vectrix beheerst deze materie en onze adviseurs staan jou graag bij met raad en daad.

Wilt u weten of de innovatiebox al van toepassing is op uw groeibedrijf? Neem contact met ons op via info@vectrix.nl!