Subsidie en krediet
Venture Capital
Internationaal
Strategie
EN | NL

De MIT: MKB innovatieregeling 2017 is nog niet formeel gepubliceerd. Onderstaande bedragen en percentages zijn dan ook onder voorbehoud.

Haalbaarheidsprojecten
In kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000.
Opening 11 april en sluit op 7 september 2017. De ervaring leert dat het budget op de dag dat de regeling open gaat overtekend is. Dus wees op tijd met het opstellen en indienen van je aanvraag.

Kennisvouchers
Een kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een MKB-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.
Opening 11 april en sluit op 7 september 2017.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd tot het budget is uitgeput. De ervaring leert dat het budget snel uitgeput is.

Innovatieadviesprojecten
Inwinnen van innovatieadvies bij een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000.
Opening 11 april en sluit op 7 september 2017.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd tot het budget is uitgeput. De ervaring leert dat het budget snel uitgeput is.

R&D-samenwerking
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 per deelnemer (€ 200K per project).
In de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Drenthe, Groningen en Friesland kunnen ook aanvragen gedaan worden voor grote samenwerkingsprojecten waarbij de subsidie 35% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximum van € 175.000 per deelnemer (€ 350K per project).
Opening 3 juli en sluit op 7 september 2017. Projecten worden na sluitingsdatum gerangschikt op beste voorstellen.