Subsidie en krediet
Venture Capital
Internationaal
Strategie
EN | NL

Het borgstellingskrediet is bedoeld voor MKB bedrijven, die bij het aangaan van een lening, onvoldoende zekerheden kunnen bieden aan een bank/financier. De overheid wil dan garant staan voor een deel van de lening. Het maximale krediet bedraagt € 1,5 miljoen voor innovatieve bedrijven (S&O-verklaring).

Voor grotere bedragen kan een beroep gedaan worden op Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Hier staat de overheid garant voor 50% van het kredietbedrag met een maximum krediet van € 100 miljoen.

Voorbeeldprojecten

Een softwarebedrijf met een SaaS-oplossing groeit hard en heeft additioneel kapitaal nodig om dit te financieren. De bank vindt het risico te hoog. Doordat het bedrijf over een S&O-verklaring beschikt (goedgekeurd WBSO-project) kan het bedrijf tegen gunstigere voorwaarden haar financiering krijgen omdat de overheid garantie kan staan.

Een ontwikkelaar van een mobiel gaming platform heeft recent kapitaal aangetrokken via een investeerder. Om een nieuw product uit te ontwikkelen en om de markt te brengen, heeft het bedrijf nog aanvullend kapitaal nodig en klopt hiervoor aan bij haar huisbank. De zekerheden (debiteuren) zijn niet afdoende om de restfinanciering “bancair” te dekken en de bank doet met succes beroep op een gedeeltelijke borgstelling van de overheid. Door de afdekking van een deel van het risico, kan de bank het bedrijf wel financieren.