Taal
 Nieuwsbrief

Cash is King: overzicht financiele noodmaatregelen

Deel dit artikel

In crises is “Cash King”. De overheid komt met diverse noodmaatregelen om de cashpositie van ondernemers te ondersteunen. Wij hebben een overzicht gemaakt van relevante (nood)steunmaatregelen voor bedrijven die winst- (VpB) en loonbelastingplichtig zijn (met name bv- en nv-bedrijven). Heb je vragen, neem dan contact op met je vaste Vectrix-adviseur of bel/mail ons.

Relevante maatregelen op de korte termijn


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Bedrijven die minimaal 20% omzetverlies verwachten, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit geldt voor een periode van 3 maanden. En kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden. Als de subsidie wordt toegepast, kan de werkgever géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de terugval in omzet. De maximale bijdrage is 90% van de loonsom. Enkele rekenvoorbeelden:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;
  • De regeling geldt met terugwerkende kracht voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Na aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor grote aanvragen (de hoogte moet nog bepaald worden) is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Uitstel betalen BTW, vennootschapsbelasting en loonbelasting

Door de coronacrisis kan je uitstel van belastingbetaling aanvragen. Dat kan gaan om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet schriftelijk gemotiveerd worden. Achteraf vindt de controle plaats. De Belastingdienst zal de komende maanden geen boetes opleggen voor te laat betaalde belastingen. Het is verder raadzaam om eventueel een verlaging van de voorlopige aanslag voor de winstbelasting aan te vragen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%.

Banken verlenen uitstel tot aflossen van de lening

Een aantal banken heeft maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

WBSO

Bedrijven die nieuwe producten, software of technologie ontwikkelen en daarvoor eigen technisch personeel op de loonlijst hebben staan, kunnen gebruik maken van de WBSO. Met deze regeling krijgt het bedrijf een aanzienlijke korting op de te betalen loonbelasting. Ook als het bedrijf een bijdrage over het loon van noodmaatregel NOW krijgt, blijft deze regeling relevant. Al krijgt het bedrijf uitstel van betaling van de loonbelasting, uiteindelijk moet het wel worden betaald.  

Uitstel betaling pensioenpremie

Werkgevers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel krijgen voor het betalen van de pensioenpremies.

Relevante regelingen voor de middellange termijn


Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Voor leningen die verstrekt worden aan MKB bedrijven door een bank kan een garantie door de overheid gegeven worden. De borgstelling voor niet-innovatieve bedrijven is met deze maatregel verhoogd. Voor innovatieve bedrijven die gebruik maken van de WBSO gold al een hogere borgstelling door de overheid.

Venture Capital

Onze inschatting is dat investeerders voorlopig even de kat uit de boom gaan kijken. Mocht je midden in een onderhandeling zitten voor een (vervolg)investering houd er dan rekening mee dat dit langer zal duren. Heb je al een investeerder aan boord en verwacht je extra geld nodig te hebben, ga dan snel met ze in gesprek. Geef een update van de markt en je financiële cijfers. Wat is je runway (tot wanneer heb je geld) en hoeveel geld verwacht je wanneer nodig te hebben.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

Overige relevante regelingen waar je nog steeds gebruik van kunt maken

Innovatiekrediet
Vroege Fase Financiering 
Starters international business

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.