Taal
 Nieuwsbrief

Werkkosten personeel: Pas op dat u geen 80% belasting betaalt!

Deel dit artikel

Op prinsjesdag is het nieuwe belastingplan gepresenteerd. Zo bent u als werkgever per 1 januari verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. U hebt dan niet meer de keuze om de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te passen. Eén van de voorgestelde maatregelen is dat de ruimte voor vrije bestedingen wordt verlaagd naar 1,2% van het loon. Hiermee wordt het correct toepassen van de regeling nog belangrijker om niet geconfronteerd te worden met een belastingheffing van 80%!

Het Belastingplan voor 2015 voorziet niet in een voorstel om de overgangstermijn te verlengen. Dit betekent dat de werkkostenregeling moet worden toegepast. Daarnaast is een aantal wijzigingen voorgesteld. Het is daarom verstandig te inventariseren of u klaar bent voor het invoeren van de werkkostenregeling en daarbij rekening te houden met de voorgestelde aanpassingen:

  • Het percentage van de vrije ruimte wordt verlaagd naar 1,2 procent (2014: 1,5 procent)
  • Het noodzakelijkheidscriterium gaat gelden voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Indien u als werkgever in redelijkheid van mening bent dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor uw bedrijfsvoering, is onder nadere voorwaarden géén sprake van (belastbaar) loon.
  • Een overschrijding van de vrije ruimte mag jaarlijks na afloop van het kalenderjaar in één keer worden vastgesteld en afgedragen tegelijk met de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar.
  • Er komt een gerichte vrijstelling voor kortingen op branche-eigen producten, vergelijkbaar met de oude regeling voor producten eigen bedrijf.
  • Er komt een concernregeling voor de werkkostenregeling op grond waarvan voor de vennootschappen binnen het concern één collectieve vrije ruimte wordt gecreëerd. U mag als werkgever zelf kiezen of u de concernregeling wel of niet toe past. De regeling geldt voor alle concernonderdelen die gedurende het volledige kalenderjaar voldoen aan de (direct of indirect) eigendomseis van ten minste 95 procent.
  • Er komt een gerichte vrijstelling voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor momenteel al een nihil-waardering geldt. Op deze manier wordt het fiscale onderscheid tussen het vergoeden en verstrekken van deze voorzieningen weggenomen.

Om te voorkomen dat u in 2015 voor verrassingen komt te staan, kunt u contact opnemen met Robert Vermeulen via info@vectrix.nl of telefoonnummer 085-7733110.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.