Subsidie en krediet
Venture Capital
Internationaal
Strategie
EN | NL
 Ga terug naar overzicht De inschrijfdatum voor dit event is inmiddels verstreken.

Deze masterclass is vol. Je kunt je inschrijven voor de masterclass van 13 december.

Vectrix organiseert in samenwerking met Solv advocaten een masterclass over de nieuwe EU-privacy wetgeving. Deze nieuwe wetgeving is relevant voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals webshops en vele andere IT bedrijven. Tot 25 mei 2018 krijgen organisaties de tijd om aan deze nieuwe wet te voldoen.

Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Organisaties krijgen een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

Je moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, juistheid. Je moet ook kunnen laten zien dat je de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Bij niet naleven van de wet kunnen hoge boetes worden uitgedeeld.

Tijdens deze masterclass zullen we ingaan op hoe je aan de verantwoordingsplicht kunt voldoen. Wanneer en hoe je een data protection impact assesment moet uitvoeren.  Wat de taken van een privacy officer zijn en wanneer zijn organisaties verplicht zijn er een aan te wijzen.

 

 Ga terug naar overzicht De inschrijfdatum voor dit event is inmiddels verstreken.
Waar:
Science Park 406, Amsterdam
Datum:
Donderdag 2 november 2017
Tijd:
15:30 - 17:30
Prijs:
€ 75, gratis voor klanten
Deel op: