Subsidie en krediet
Venture Capital
Internationaal
Administratie
EN | NL

De budgetten voor kennisvouchers, innivatieadviesprojecten, samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsprojecten zijn voor 2016 uitgeput.

R&D-samenwerking
De subsidie bedroeg in 2016 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 per deelnemer (€ 200 per project). In de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Drenthe, Groningen en Friesland konden ook aanvragen gedaan worden voor grote samenwerkingsprojecten waarbij de subsidie 35% van de subsidiabele kosten bedroeg tot een maximum van € 175.000 per deelnemer (€ 350K per project).

Kennisvouchers
Een kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. In 2016 bedroeg de maximale waarde van een voucher € 3.750. 

Innovatieadviesprojecten
Inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. De subsidie bedroeg in 2016 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000.

Haalbaarheidsprojecten
In kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. De subsidie bedroeg in 2016 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000.

De verwachting is dat de regeling in het voorjaar 2017 weer opengaat.

Voor MIT Zuid (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg)  is inmiddels de openstelling voor de instrumenten Innovatieadvies, Haalbaarheid en R&D-samenwerking bekend gemaakt. Lees hier meer.